Dodatno pokojninsko zavarovanje

Odpri vsa vprašanja
Zapri vsa vprašanja
 • Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje?

  Dodatno pokojninsko zavarovanje (t.i. 2. steber pokojninskega sistema) je sistem varčevanja oz. zbiranja denarnih sredstev na osebnih računih varčevalcev.

  Namen tovrstnega načina varčevanja je zapolnjevanje finančne vrzeli med višino plače in višino pokojnine, ki vam bo odmerjena ob vaši upokojitvi. 

   

   

 • Kako varno je varčevanje v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja?

  Varčevanje v drugem pokojninskem stebru – dodatno pokojninsko zavarovanje, sodi med eno varnejših oblik varčevanj s striktno predpisano naložbeno politiko predpisano s strani zakonodaje, kjer morajo izvajalci zagotavljati in pripisovati najmanj zajamčen donos. Poslovanje izvajalca je neprestano nadzorovano s strani nadzornikov (AZN - Agencija za zavarovalni nadzor in ATVP - Agencija za trg vrednostnih papirjev). 

  Ključnega pomena za varnost specializiranih ponudnikov dodatnega pokojninskega zavarovanja je njihova kapitalska moč, ki je izražena v višini lastnega, predvsem presežnega kapitala, s katerimi upravljavci jamčijo za varnost prihrankov. Kapital Modre zavarovalnice znatno presega kapital konkurenčnih izvajalcev dodatnih pokojninskih zavarovanj, kar pomeni, da so pokojninski prihranki pri Modri zavarovalnici varnejši kot pri konkurenčnih upravljavcih.

 • Kako se kot javni uslužbenec lahko vključim v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje?

  Zaposleni v javnem sektorju ste v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja vključeni avtomatično, na podlagi Zakona. Ker pa so premije, ki jih za vas vplačuje delodajalec  relativno nizke, velja razmisliti o vplačilu dodatnih individualnih premij v sklad. Tako zbrana sredstva bodo po vaši upokojitvi pripomogla k višji dodatni pokojnini, hkrati pa boste za vplačane premije deležni davčne olajšave.  

  Skladno s Pokojninskim načrtom PNJU K lahko člani kadarkoli začnejo vplačevati individualno premijo. Potrebno je izpolniti obrazec - Izjava o vplačilih individualne premije. Če se odločite za vplačevanje v obliki odtegljaja od neto plače, izjavo posredujete pristojni službi pri zavezancu za plačilo.

   

   

 • Na podlagi česa delodajalec določi višino premije, ki jo zame vplačuje v pokojninski sklad?

  Znesek premije in premijski razred sta določena na podlagi tabele (18. člen Navodila o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij), podlaga za določitev premijskega razreda pa so dopolnjena leta delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003.

  Če ste delovno razmerje v javnem sektorju sklenili po 31. 7. 2003 vas bo delodajalec avtomatično uvrstil v 1. premijski razred in za vas plačeval premijo, ki pripada temu razredu.

   

   

 • Če mi premije v pokojninski sklad vplačuje delodajalec in se odločim, da bi tudi sam/a vplačevala premije, se moje premije vplačujejo v isti sklad ali v katerega drugega?

  Individualne premije se vplačuje v isti sklad in na isti račun, pri čemer ločeno vodimo podatke o vplačanih sredstvih delodajalca in individualno vplačanih premijah. 

   

   

 • Ali lahko tekom let varčevanja spreminjam način vplačevanja premij (iz letnega v mesečno) oziroma višino premije in kolikšni so s tem povezani stroški?

  Način vplačevanja premij, višino premij ali vzpostavitev mirovanja vplačevanja lahko spremenite kadarkoli, dodatnih stroškov ni.

  Za vse spremembe pa moramo prejeti vaše sporočilo v pisni obliki.

   

   

 • Kakšno davčno olajšavo lahko koristim z individualnimi vplačili?

  Predmet davčne olajšave je premija v višini 5,844 % bruto letne plače posameznika oziroma največ 2.819,09 evra letno. 

   

   

 • Ali lahko plačujem višji znesek premije kot je z Zakonom določen maksimalni znesek za uveljavljanje davčnih olajšav?

  Lahko, vendar vsota, ki presega ta znesek, ni predmet davčnih olajšav.

   

   

 • Kdaj pridobim pravico do dodatne pokojnine – pokojninske rente?

  Član sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, ko se redno starostno upokoji skladno s predpisi o obveznem pokojninskem zavarovanju.

   

   

 • Kaj se mi bolj splača: dvig sredstev v enkratnem znesku ali odločitev za dodatno pokojnino - pokojninsko rento?


  Enkratni dvig privarčevanih sredstev je izredno neugoden, saj se ob izplačilu obračuna in plača 25 % akontacije dohodnine, po dokončnem obračunu dohodnine, ki ga opravi Davčna uprava RS in pri tem upošteva tudi že vplačano akontacijo dohodnine za vse prejemke v letu izplačila, pa lahko skupna obdavčitev izplačila doseže celo 41 % odkupne vrednosti sredstev. 

  Po drugi strani je dodatna pokojnina z davčnega vidika mnogo ugodnejša, saj je obdavčena le polovica zneska dodatne pokojnine.Pri dodatnih pokojninah, nižjih od 160 evrov, se akontacija dohodnine ne obračuna. Mesečni zneski, višji od 160 evrov pa so obdavčeni po stopnji 25 %, vendar le polovica mesečnega zneska dodatne pokojnine.

  Opens internal link in current windowPostopek pridobitve pokojninske rente

 • Do kdaj moram oddati vlogo za izplačilo sredstev, ker sem se upokojil/a?

  Varčevalec/ka ima ob izpolnitvi pogojev možnost, da pri Modri zavarovalnici uveljavi pravico do dodatne pokojnine – pokojninske rente ali pa se odloči za izplačilo privarčevanih sredstev v enkratnem znesku.

  Čas vložitve zahtevka je popolnoma vaša odločitev.

   

   

 • Varčeval/a sem pri drugi pokojninski družbi/zavarovalnici/pokojninskem skladu. Ali lahko ob koncu varčevanja sredstva prenesem in pri vas sklenem rentno zavarovanje?

  Lahko.

  Vsak varčevalec ima možnost, da se ob koncu varčevanja odloči za prenos sredstev in pridobitev dodatne pokojnine pri drugem izvajalcu pokojninskega načrta. Če imate sredstva privarčevana pri več različnih izvajalcih je ta sredstva vsekakor smiselno združiti.  

  Initiates file downloadZahtevek za prenos privarčevanih sredstev k Modri zavarovalnici

 • Prejel(a) sem Povzetek obračuna dohodkov. Ali moram dohodke prijaviti na DURS?

  NE, posebno poročanje s strani posameznika ni potrebno.

  Modra zavarovalnica FURSu poroča o vseh izplačilih, FURS pa na podlagi poročil izdela informativne izračune za posameznike. Povzetek, ki ste ga prejeli na dom, torej služi le kot kontrolni dokument za informativni izračun, ki ga boste prejeli s strani Finančne uprave RS.

 • Kaj se zgodi z osebnim računom, če izgubim službo?

  Pravzaprav nič. Če vam je premije vplačeval delodajalec, se bodo privarčevana sredstva še naprej plemenitila na vašem osebnem računu, tudi če ni novih vplačil. Sklenjeno varčevanje pa vam miruje.

  Lahko pa se odločite in naprej varčujete sami. 

   

   

 • Kaj se zgodi v primeru smrti zavarovanca?

  Prostovoljno dodatno zavarovanje preneha, če član sklada umre, preden je pridobil pravico do dodatne pokojnine. Upravičenci za primer smrti (če jih je pokojni določil z izjavo) oziroma dediči člana sklada, imajo pravico do enkratnega denarnega izplačila v višini odkupne vrednosti premoženja.