29.08.2017

Uspešno poslovanje v prvem polletju 2017

Ustanovitev sklada življenjskega cikla za javne uslužbence  Prvo polletje 2017 je zaznamovala ustanovitev Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, saj se je Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence s 1. januarjem 2017 preoblikoval v Zajamčeni podsklad krovnega sklada. Z...
več ...


24.08.2017

Računsko sodišče je Modri zavarovalnici izdalo pozitivni mnenji za upravljanje Prvega pokojninskega sklada

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanje Prvega pokojninskega sklada RS (PPS) za leti 2014 in 2015, ki ga od 2011 dalje upravlja Modra zavarovalnica. Za obe leti je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje.več ...


07.08.2017

Finančni trgi v juliju in vpliv na pokojninske sklade (komentar)

Piše: Tomaž Ivanič, Sektor upravljanja premoženja Julij je bil slab mesec za delniške naložbe, kar se je poznalo tudi na donosnosti tistih pokojninskih skladov, pri katerih velik del naložb predstavljajo tovrstni vrednostni papirji. Najpomembnejši delniški trgi so namreč v mesecu juliju v...
več ...


04.07.2017

Finančni trgi v juniju in vpliv na pokojninske sklade (komentar)

Piše: Miha Žejn, Sektor upravljanja premoženja Mesec junij z vidika donosnosti pokojninskih skladov ni bil najboljši, zato menim, da si dogajanje v tem mesecu zasluži poseben komentar. Zaradi padca tečaja ameriškega dolarja, so največ izgubile delnice. Dejstvo je, da imajo ameriške delnice v...
več ...


15.06.2017

Uspešno poslovanje v letu 2016

V letu 2016 se je vrednost sredstev v upravljanju Modre zavarovalnice povečala in je konec leta dosegla nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih 955 milijonov evrov, v kritnih skladih za izplačevanje dodatnih pokojnin 148 milijonov evrov, lastna sredstva...
več ...


21.04.2017

Obvestilo o kolektivnem dopustu

V petek, 28. aprila 2017, zaradi kolektivnega dopusta Modra zavarovalnica ne bo poslovala. V primeru urejanja nujnih zadev, bomo na 080 23 45 dosegljivi do 13. ure.več ...


05.04.2017

Morate spet plačati dohodnino?

Ste v teh dneh dobili informativni izračun dohodnine in vas je kot "strela z jasnega" ponovno presenetila informacija, da morate plačati dohodnino? Že danes poskrbite, da naslednje leto ne bo slabe volje. več ...


02.02.2017

Obveščanje zaposlenih v javnem sektorju je v teku

V začetku tedna smo po pošti odposlali prvi paket obvestil javnim uslužbencem o preoblikovanju pokojninskega sklada. Ker želimo zagotoviti učinkovito podporo strankam, bomo obvestila pošiljali postopoma (ne vsem na enkrat). Predvidoma do konca marca boste o preoblikovanju obveščeni vsi varčevalci v...
več ...


26.01.2017

Pomagajte nam izboljšati naše storitve – izpolnite anketni vprašalnik

Povezava do anketnega vprašalnika V Modri zavarovalnici stremimo k nenehnemu izboljševanju kakovosti naših storitev zato vas vsako leto povabimo k izpolnitvi vprašalnika, ki nam je pri nadaljnjem razvoju v močno oporo. Vljudno vas vabimo k izpolnitvi kratke ankete, s katero boste ocenili...
več ...


24.01.2017

Modri e-račun z novimi vsebinami in podobo

Že od junija 2012 vsem varčevalcem omogočamo osebni vpogled v varčevalne račune, ki omogoča sprotno spremljanje vplačanih premij ter višine prihrankov za dodatno pokojnino. Ker pa se tehnologija hitro razvija in se v Modri zavarovalnici trudimo ostati v koraku s časom, smo, tudi na pobudo naših...
več ...