Javne objave

Arhiv javnih objav

16.10.2013

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Predmet prodaje so delnice in poslovni deleži v imetništvu Prvega pokojninskega sklada in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada, navedeni v spodaj objavljenem oglasu.  Ponudbe je treba poslati na sedež Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, v zaprti pisemski ovojnici...
več ...


30.09.2013

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Predmet prodaje so delnice in poslovni deleži v imetništvu Prvega pokojninskega sklada in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada, navedeni v spodaj objavljenem oglasu.  Ponudbe je treba poslati na sedež Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, v zaprti pisemski ovojnici s...
več ...


30.05.2013

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Predmet prodaje so delnice in poslovni deleži v imetništvu Prvega pokojninskega sklada, navedeni v spodaj objavljenem oglasu. Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati na sedež Modre zavarovalnice, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za...
več ...


17.01.2013

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Predmet prodaje so delnice in poslovni deleži v imetništvu Prvega pokojninskega sklada, navedeni v spodaj objavljenem oglasu. Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati na sedež Modre zavarovalnice, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup...
več ...


28.08.2012

Vabilo za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana in Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana objavljata vabilo za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo...
več ...


22.06.2012

Skupščina Modre zavarovalnice

Na podlagi  9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d., uprava in nadzorni svet sklicujeta 2. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., ki bo dne 27. 7. 2012 ob 12.00 uri na sedežu Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana. Dnevni red:...
več ...


30.05.2012

Javno zbiranje ponudb za nakup delnic

Predmet prodaje so delnice in poslovni deleži v imetništvu Prvega pokojninskega sklada (PPS), ki ga v skladu z zakonom v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Modra zavarovalnica, d. d. Podrobnosti si lahko preberete v oglasu (pdf, 118 KB) Vašo ponudbo...
več ...


  1   2   3 >

Na vrh