Sporočila za javnost

Sporočila za javnost

19.06.2017

Konstitutivna seja Odbora in mnenje k revidiranemu letnemu poročilu ZVPSJU za leto 2016

V torek, 13. 6. 2017, so se sestali novoimenovani člani Odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. Imenovali so predsednika in namestnika predsednika Odbora sklada in sprejeli mnenje Odbora sklada k letnemu poročilu sklada za leto 2016. Seznanili so se tudi s poslovanjem sklada v...
več ...


09.06.2017

Skupščina Modre zavarovalnice podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, bilančni dobiček se nameni za izplačilo dividend

Danes je potekala redna letna skupščina Modre zavarovalnice, ki se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2016 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Odločala je tudi o uporabi bilančnega dobička v letu 2016, ki se v celoti nameni za izplačilo...
več ...


15.03.2017

Člani Odbora pokojninskega sklada javnih uslužbencev so se sestali z ministrico za finance

Drugi pokojninski steber vse pomembnejši za zagotavljanje dostojnih pokojninveč ...


23.12.2016

Za predsednico nadzornega sveta Modre zavarovalnice imenovana ga. Goranka Volf, za njenega namestnika pa g. Branimir Štrukelj

Danes popoldan so se na konstitutivni seji sestali novo imenovani člani nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. in izvolili predsednika ter namestnika predsednika nadzornega sveta. Za predsednico nadzornega sveta je bila izvoljena ga. Goranka Volf, predstavnica kapitala, za namestnika...
več ...


09.12.2016

Skupščina imenovala nove člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice

Danes, 9. 12. 2016, je potekala skupščina Modre zavarovalnice, na kateri je odločala o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta družbe. Skupščina je potrdila predlog in za člane nadzornega sveta imenovala g. Branimirja Štruklja, g. Bojana Zupančiča, g. Gorana Bizjaka, go. Goranko Volf in...
več ...


23.09.2016

Zavajajoče informacije članom KSS o možnostih izplačevanja dodatne pokojnine

Ne razumemo posameznih predstavnikov sindikatov, da svojim članom predstavljajo oblike rent, ki so nedopustne, izračunane po nerealnih predpostavkah in to ob zavedanju, da prevzemajo odgovornost za njihovo dolgoročno socialno varnost.več ...


31.08.2016

Skupščina Modre zavarovalnice podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, bilančni dobiček se nameni za izplačilo dividend

(Ljubljana, 31. avgusta 2016) Danes je potekala redna letna skupščina Modre zavarovalnice, ki se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2015 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo in Mnenjem...
več ...


30.08.2016

Prikaz nasprotnih dejstev: Neresnice v članku: »Borut Jamnik želi za novo šefico uprave Sava Re postaviti prijateljico Majo Krumberger "

Modra zavarovalnica je skladno z Zakonom o medijih odgovornemu uredniku dne 29. 8. 2016 posredovala zahtevek za objavo nasprotnih dejstev. Novinar kljub že poslanem in tudi objavljenem prikazu nasprotnih dejstev z dne 24. 8. 2016, ponovno objavi neresnice, ki se nanašajo na poslovanje Modre...
več ...


24.08.2016

Neresnice v članku "Kakšna stavba ACH?! Ivanušiča je zrušil Jamnik. Gre za njegovo preživetje – Dejamnikizacijo."

Modra zavarovalnica je skladno z Zakonom o medijih odgovornemu uredniku posredovala zahtevek za objavo naslednjih nasprotnih dejstev Na spletnem mestu www.pozareport.si je bil 24. 8. 2016 ob 06:00 objavljen članek z naslovom »Kakšna stavba ACH?! Ivanušiča je zrušil Jamnik. Gre za njegovo...
več ...


20.05.2016

Nadzorni svet Modre zavarovalnice potrdil letno poročilo za leto 2015

Varnost sredstev zavarovancev in visoka raven kakovosti storitev na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja ostajata temeljni usmeritvi poslovanja tudi v prihodnje.več ...