Podatki za vplačilo premije po posebni decembrski akciji

Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev (KPSJU)

TRR sklada: SI56 0510 0801 1777 732 (Abanka)
Sklic: SI00 88041611-vaša davčna številka

Modri krovni pokojninski sklad (MKPS)

TRR sklada: SI56 0510 0801 5275 843 (Abanka)

Sklic za individualno vključene (premijo plačuje le posameznik):
SI00 88041121-vaša davčna številka

Sklic za kolektivno vključene (premijo plačuje delodajalec, lahko tudi posameznik):
SI00 88041111-vaša davčna številka

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS)

TRR sklada: SI56 0510 0801 1839 327 (Abanka)

Sklic za individualno vključene (premijo plačuje le posameznik):
SI00 88041521-vaša davčna številka

Sklic za kolektivno vključene (premijo plačuje delodajalec, lahko tudi posameznik):
SI00 88041511-vaša davčna številka