Predstavitev sklada

Opens internal link in current windowDodatno pokojninsko zavarovanje

Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) je pokojninski sklad, namenjen izključno javnim uslužbencem. Ustanoviteljica sklada je Vlada Republike Slovenije, upravljavka sklada pa je Modra zavarovalnica. Namen ustanovitve ZVPSJU je zbiranje sredstev iz dohodkov javnih uslužbencev na njihovih osebnih računih in skozi njihovo upravljanje zagotavljanje pravice do dodatne starostne pokojnine ali drugih pravic, določenih s pokojninskim načrtom.

Komu je sklad namenjen

Sklad je namenjen javnim uslužbencem. Javni sektor sestavljajo vsi neposredni in posredni proračunski uporabniki, kot na primer zdravstvo, šolstvo, kultura, socialno varstvo,…

Ste v dvomih ali vaš delodajalec sodi v sklop javnega sektorja? Preverite seznam delodajalcev v javnem sektorju. Če svojega delodajalca na seznamu ne najdete, pa vseeno menite, da ste zaposleni v javnem sektorju, bomo to z veseljem preverili za vas. Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko: 080 23 45 ali nam posredujte vaše vprašanje na e-naslov info.zvpsju@modra–zavarovalnica.si.

Premije

Delodajalec (Republika Slovenija, lokalne skupnosti in osebe javnega prava za javni sektor) za zaposlene redno mesečno vplačuje premije, na podlagi katerih boste kasneje pridobili pravico do izplačila dodatne pokojnine (mesečne pokojninske rente). Višina premije je odvisna od premijskega razreda, ki je bil določen glede na dopolnjena leta delovne dobe na dan 1. 8. 2003. Skupna premija je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije na dopolnjena leta delovne dobe.

Vplačila individualnih premij

Kljub premijam, ki jih za vas vplačuje delodajalec, boste morali za svojo finančno neodvisno starost poskrbeti predvsem sami. Kar lahko sami naredite za boljši finančni položaj ob upokojitvi je, da vplačujete dodatne premije kot posameznik. Na ta način boste privarčevali več sredstev in si zagotovili višjo dodatno pokojnino po upokojitvi. Ta vam bo prinesla možnost preživljanja aktivne starosti po vaših željah.

Individualno premijo lahko javni uslužbenci vplačujete pod najugodnejšimi pogoji na trgu:

  • najnižji vstopni stroški med vzajemnimi pokojninskimi skladi, ki se bodo v naslednjih letih še zniževali,
  • izredno nizka provizija za upravljanje,
  • drugih stroškov, ki so povezni z zavarovanjem, ni (npr. izstopnih stroškov).

Hkrati pa s takim načinom varčevanja izkoristite tudi davčno olajšavo.

Davčne olajšave

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje poleg varne prihodnosti prinaša tudi davčne olajšave. Davčne olajšave ste deležni za premije, ki ste jih vplačali sami. Za javne uslužbence velja posebna ugodnost, saj premija, ki jo za vas vplačuje delodajalec, ne zmanjšuje vaših davčnih olajšav. Država je določila višino premije, za katero je mogoče koristiti davčne olajšave dodatnega pokojninskega zavarovanja. Znesek najvišje davčne olajšave je 5,844 % bruto plače posameznika, vendar v letu 2013 največ do višine 2.819,09 evrov.

Opens internal link in current windowDodatno pokojninsko zavarovanje

Na vrh