Novice

29.03.2018

Preverite svoj informativni izračun dohodnine!

Če ste v letu 2017 varčevali v pokojninskem skladu, ne pozabite še posebej skrbno preveriti podatkov na informativnem izračunu. Za lastna vplačila v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanje ste namreč deležni davčne olajšave, in sicer do višine 5,844 % svoje bruto plače (olajšavo vam priznajo za...
več ...


22.02.2018

Pokojninski sklad javnih uslužbencev s spremenjenimi pravili upravljanja

Sprememba pravil omogočajo vlaganje sredstev v alternativne naložbe in s tem doseganje potencialno višjih donosov sklada.več ...


09.02.2018

Ne pozabite izkoristiti davčnih olajšav

V začetku tedna se je iztekel rok za oddajo obrazca za uveljavitev davčne olajšave za vzdrževane družinske člane v fizični obliki. Če boste obrazec oddajali elektronsko, imate še nekaj dni časa. Zagotovite si dodatno olajšavo Olajšava za vzdrževanje družinske člane pa ni edina olajšava, ki jo...
več ...


06.02.2018

Pomagajte nam izboljšati storitve

Leto je naokoli in ponovno vas prosimo za 10 minut vašega časa, da nam zaupate svoj pogled na Modro v letu 2017 ter ocenite svoje zadovoljstvo. Še vedno si namreč prizadevamo doseči najvišjo kakovost storitev, zato vas tudi tokrat vabimo k izpolnitvi anketnega vprašalnika, ki nam je pri...
več ...


29.01.2018

Potrdilo o številu enot premoženja (PŠEP)

Potrdilo o številu enot premoženja (skrajšano PŠEP) je eden pomembnejših dokumentov, namenjen obveščanju varčevalcev v pokojninskem skladu. Zajema:• podatek o višini privarčevanih sredstev po posameznih letih varčevanja,• podroben, mesečni pregled vplačil za zadnje koledarsko leto (2017),•...
več ...


29.12.2017

Kolektivne premije javnih uslužbencev v 2018

Za leto 2018 se kolektivna premija javnih uslužbencev vrne na prvotno raven iz leta 2013, skupaj z uskladitvijo s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar - oktober za vsa leta od 2014 do 2017.  Minimalna premija, veljavna na dan 1. januar...
več ...


01.12.2017

Ne pozabite si tudi letos znižati dohodnine!

December je čas za akcijo. Kot vsako leto smo za vas tudi letos pripravili posebno ponudbo. Za vsa vplačila v mesecu decembru vam podarimo vstopne stroške.več ...


29.08.2017

Uspešno poslovanje v prvem polletju 2017

Ustanovitev sklada življenjskega cikla za javne uslužbence  Prvo polletje 2017 je zaznamovala ustanovitev Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, saj se je Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence s 1. januarjem 2017 preoblikoval v Zajamčeni podsklad krovnega sklada. Z...
več ...


24.08.2017

Računsko sodišče je Modri zavarovalnici izdalo pozitivni mnenji za upravljanje Prvega pokojninskega sklada

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanje Prvega pokojninskega sklada RS (PPS) za leti 2014 in 2015, ki ga od 2011 dalje upravlja Modra zavarovalnica. Za obe leti je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje.več ...


15.06.2017

Uspešno poslovanje v letu 2016

V letu 2016 se je vrednost sredstev v upravljanju Modre zavarovalnice povečala in je konec leta dosegla nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov. V vzajemnih pokojninskih skladih je bilo zbranih 955 milijonov evrov, v kritnih skladih za izplačevanje dodatnih pokojnin 148 milijonov evrov, lastna sredstva...
več ...