Novice

30.12.2016

Kolektivne premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev v letu 2017


V letu 2017 bo, v primerjavi s preteklimi leti, kolektivna premija javnih uslužbencev višja. Premija bo za januar in februar 2017 znašala 30 % premije premijskega razreda, v katerega se javni uslužbenec uvršča, in sicer glede na višino premije, veljavne na dan 1. 1. 2013 (za 1. premijski razred bo to pomenilo 8,03 evra mesečno). Za javne uslužbence, mlajše od 50 let, bo taka premija ostala v veljavi do konca leta 2017.

Javnim uslužbencem, ki bodo do vključno 31. decembra 2016 dopolnili 50 let, se bo premija z marcem 2017 zvišala na 50 % premije premijskega razreda, v katerega se uvrščajo (javni uslužbenec, ki se uvršča v 1. premijski razred in je starejši od 50 in mlajši od 56 let, bo z vplačili od aprila dalje prejemal mesečno premijo v višini 13,39 evra mesečno ).

Javnim uslužbencem, ki bodo do vključno 31. decembra 2016 dopolnili 56 let, se bo premija z marcem 2017 zvišala na 80 % zneska premijskega razreda, v katerega se javni uslužbenec uvršča, in sicer glede na znesek, ki je veljal na dan 1. 1. 2013 (javni uslužbenec, ki se uvršča v 1. premijski razred in je starejši od 56 let bo z vplačili od aprila dalje prejemal mesečno premijo v višini 21,42 evra mesečno).

V Uradnem listu št. 88, ki je izšel 30. 12. 2016, je objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, v katerem so objavljeni tudi zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017.

Premije za januar - marec 2017          Premije za april - december 2017