Družbena odgovornost

Družbena odgovornost Modre zavarovalnice se kaže tako v odnosu do zaposlenih, delodajalcev in članov/zavarovancev kot tudi do širše skupnosti. S svojim ravnanjem utrjujemo zaupanje, kar je še posebno pomembno v času nestanovitnih razmer na trgu finančnih storitev.

Odgovornost do zaposlenih

Zavedamo se pomena skrbi za zdravje vseh zaposlenih. Z izvajanjem načrta ukrepov promocije zdravja zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju tveganj za obolenja tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Dvakrat na teden je vsem zaposlenim na voljo sveže sezonsko sadje, organizirano je cepljenje proti sezonski gripi in klopnemu meningoencefalitisu. Na internem portalu pa so na voljo informacije o aktualnih zdravstvenih vsebinah in koristni članki o gibanju ter zdravi prehrani.

Družini prijazno podjetjeSmo ponosen imetnik polnega certifikata družini prijazno podjetje. Skrb za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je postalo del naše organizacijske kulture. Sledimo prepričanju, da so zadovoljni zaposleni uspešnejši, čutijo večjo pripadnost podjetju, zmanjšuje se obremenjenost s stresom, kar vse pripomore k boljšim delovnim rezultatom.

Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi. Z vplačevanjem najvišje davčno priznane premije v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja skrbimo za dodaten dohodek, ki ga bodo zaposleni prejemali po upokojitvi.

Odgovornost do širše družbene skupnosti

Donacija vrtcu Viški Gaj

Otroci so naše največje bogastvo, zato smo se odločili, da donacijo v letu 2014 namenimo prav njim. Del sredstev smo konec leta 2014 podarili vrtcu Viški Gaj, ki je bil v jesenskih poplavah močno prizadet in je potreboval novo opremo. 

Podpiramo projekt Srečna hiša

Del sredstev smo v letu 2014 namenil projektu Srečna hiša iz Lukovice, katere glavni namen je ponuditi otrokom in mladim prostor za učenje in igro ter ponuditi pomoč socialno ogroženim in otrokom v rejništvu. S podarjenimi sredstvi so opremili edinstveno igralnico za najmlajše in sodobno opremljeni učni prostor za mladino ter tudi za nekoliko starejše obiskovalce.

 

Računalniki za ZDUS in Srečno hišo

V letu 2014 smo podarili 17 računalnikov, ki smo jih zaradi potreb delovnih procesov zamenjali z novimi, zmogljivejšimi. Srečni hiši smo jih oddali šest za otroke z območja Domžal, katerih družine si nakupa računalnika ne morejo privoščiti. Preostalih 11 pa smo namenili Zvezi društev upokojencev Slovenije, za izvajanje računalniških izobraževanj starejših.

Odzivanje na prošnje za pomoč

Ker so finančna sredstva omejena, dnevno pa se na nas obrne več društev, organizacij in posameznikov, skušamo pomagati vsaj s pomočjo promocijskega materiala za izvedbo srečelovov in obdarovanj (športna društva in klubi, društva upokojencev, gasilska društva, ...). 

Novoletna voščila s pridihom dobrodelnosti

Tudi novoletno voščilo lahko nosi pridih dobrodelnosti. Zato skušamo z nakupom novoletnih voščilnic prispevati tudi na tem področju. V letu 2014 smo tako z nakupom voščilnic prispevali v sklad Vrtca Mavrica iz Vojnika, ki zagotavlja pomoč družinam s finančnimi težavami.

Ozaveščanje

Pomemben del komunikacijskih aktivnosti usmerjamo v povečevanje ozaveščenosti varčevalcev o pomenu dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obveščanje, izobraževanje predvsem pa ozaveščanje so ključne dejavnosti, ki jih bomo izvajali še naprej.

Odgovornost do okolja

Podpiramo okoljsko naravnane dejavnosti:
• ločujemo odpadke,
• skrbimo za manjšo porabo papirja,
• zbiramo odpadne, izrabljene kartuše za tiskalnike,
• razvijamo različne spletne rešitve, ki zmanjšujejo potrebo po tiskanju,
• zbiramo plastične zamaške,
• zaposleni se odzivajo na dobrodelne projekte kot je Božiček za en dan,
• dejavni smo pri zbiranju pomoči za socialno ogrožene družine hkrati pa
• ne pozabljamo na naše štirinožne živalske prijatelje.