Poslanstvo, vizija in dejavnost

Poslanstvo

Poslanstvo zavarovalnice je ponuditi nabor produktov, ki omogočajo dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih ter ohranitev življenjske ravni po upokojitvi. Gradimo dolgoročen partnerski odnos z vsemi, ki delijo poslanstvo zavarovalnice.

Vizija

Postati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna osebna življenjska zavarovalnica, ki je z odgovornimi, strokovno usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi prepoznavna po visoki varnosti in kakovosti svojih produktov ter zadovoljnih zavarovancih.

Dejavnost

Modra zavarovalnica, d. d., opravlja posle v skupini življenjskih zavarovanj skladno z Zakonom o zavarovalništvu in ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti. Dejavnosti Modre zavarovalnice, d. d., so določene z zakonom in s statutom družbe. Po statutu Modra zavarovalnica, d. d., skladno z namenom, opravlja naslednje dejavnosti:

  • 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja;
  • 65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega (samo posle v zavarovalnih vrstah nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja);
  • 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov.