Dodatno pokojninsko zavarovanje

Pogosta vprašanja delodajalcev

Odpri vsa vprašanja
Zapri vsa vprašanja
 • Kaj je dodatno pokojninsko zavarovanje?

  Dodatno pokojninsko zavarovanje (t.i. 2. steber pokojninskega sistema) je sistem varčevanja oz. zbiranja denarnih sredstev na osebnih računih varčevalcev. Namen tovrstnega načina varčevanja je zapolnjevanje finančne vrzeli med višino plače in višino pokojnine, ki bo vašim zaposlenim odmerjena ob upokojitvi.

 • Kako lahko pristopimo h kolektivnemu prostovoljnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju?

  Če ste podjetje, ki deluje v javnem sektorju, ste v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja že vključeni, in sicer na podlagi zakona.

 • Kako določimo višino premije, ki jo plačujemo za svoje zaposlene?

  Višina mesečne premije posameznega zaposlenega je odvisna od premijskega razreda, v katerega se le-ta uvršča. Podlaga za uvrstitev v posamezni premijski razred je Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov in temelji na podlagi dopolnjenih let delovne dobe javnega uslužbenca na dan 1. 8. 2003. Če je zaposleni sklenil delovno razmerje v javnem sektorju po 31. 7. 2003 in pred navedenim datumom ni imel statusa javnega uslužbenca, se le-tega uvrsti v 1. premijski razred.

 • Kako ravnati v primeru, ko ima član KPSJU sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas?

  Zavezanec za plačilo plačuje za člana KPSJU, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, premijo v sorazmernem delu glede na polni delovni čas. Sorazmerni del premije se določi tako, da se upošteva število ur po pogodbi o zaposlitvi v primerjavi s številom ur polnega delovnega časa.

 • Ugotovili smo, da smo za nekaj naših zavezancev plačali previsok znesek premije. Ali lahko zahtevamo vračilo preveč vplačanega zneska?

  V primeru, da zavezanec za plačilo naknadno ugotovi, da je za posameznega člana KPSJU plačal previsok znesek premije, presežka ne more poračunati v korist drugega člana sklada pri tekočem plačilu premij. V takem primeru mora zavezanec za plačilo pisno zahtevati vračilo razlike. Zavezanci za plačilo lahko v primeru iz prejšnjega odstavka zahtevajo vračilo razlike najkasneje do dneva konverzije, oziroma znotraj enega konverzijskega obdobja. Po konverziji preveč vplačanih premij (zadnji dan v mesecu) zavezanec za plačilo ne more več zahtevati vračila.

 • Kako naknadno spremeniti podatke o članu ZVPSJU ali zavezancu za plačilo?

  Zavezanec za plačilo je dolžan posredovati vse spremembe podatkov, ki vplivajo na evidenčne podatke osebnega računa člana KPSJU, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za spremembe, nastale v preteklem mesecu.

  Vse spremembe posredujete preko spletne storitve ModriNet, ki služi varni izmenjavi podatkov.