Davčne olajšave in informativni izračun

Pri izračunu smo predpostavili, da do 65. leta starosti prejemate mesečne premije delodajalca in izračunali, koliko se vaša dodatna pokojnina poveča, če tudi sami prispevate 20 oziroma 50 EUR mesečno. Predvidena letna neto donosnost (upravljavska provizija je že odšteta) v času varčevanja znaša 4 %, z mesečnim pripisom donosa ter povečevanjem mesečnih premij 2,5 % letno. Pričakovana dodatna pokojnina je doživljenska renta brez zajamčene dobe izplačevanja pred davki (splošni pogoji SPR12/2011), z upoštevanjem starosti in spola zavarovanca, rentnih tablic in višine zbranih sredstev v času varčevanja. Dejanska višina dodatne pokojnine bo izračunana po pogojih, veljavnih na dan uveljavitve pravice.

Pri informativnem izračunu vaše dodatne pokojnine nismo upoštevali t. i. časovne vrednosti denarja. Zaradi vpliva inflacije je denar danes praviloma več vreden kot tisti v prihodnosti. Vendar pa je pomembno, da pri dodatnem pokojninskem zavarovanju velja obrestno obrestni izračun, zaradi česar tudi manjše vsote denarja skozi čas precej zrastejo. Tako si lahko že z nekaj evri, ki jih vplačate danes, ob upokojitvi zagotovite višjo dodatno pokojnino.Informativni izračun ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva Modre zavarovalnice, d. d. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitno nerazumevanja izračuna. Za dodatna vprašanja glede izračuna lahko pokličete na 080 2345 ali pošljete elektronsko pošto na info@modra-zavarovalnica.si.