Dodatna pokojnina za javne uslužbence

Initiates file downloadPredstavitvena zgibanka

Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je zbiranje in plemenitenje sredstev na osebnih računih zaposlenih, ki jih bodo ob upokojitvi koristili v obliki dodatne pokojnine (mesečne rente). Glede na neobetavne statistične podatke se bo trend zniževanja pokojnin iz obveznega zavarovanja v prihodnjih letih le še stopnjeval, zato bo dodatna pokojnina nujnost. Je temeljna oblika varčevanja za nadomestitev izpada državne pokojnine, ki ga država spodbuja z davčnimi olajšavami. 

Zaposleni v javnem sektorju ste v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni že po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, in sicer v pokojninski sklad javnih uslužbencev. Vaš delodajalec vam tako po Zakonu vplačuje redne mesečne premije na vaš osebni račun. Javni uslužbenci si pod posebej ugodnimi pogoji lahko premije plačujete tudi sami.

Pokojninski sklad življenjskega cikla – preoblikovanje obstoječega sklada

S 1. januarjem 2017 ste tudi zaposleni v javnem sektorju dobili priložnost varčevati v pokojninskem skladu, ki omogoča večjo izbiro, se vam prilagaja in na dolgi rok prinaša boljše rezultate. 

Dosedanji Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), se je preoblikoval v Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev, ki je enak ZVPSJU. Krovni sklad javnih uslužbencev, ki posluje od 1. januarja 2017 dalje, zasleduje t. i. politiko življenjskega cikla. 

Kaj je pokojninski sklad življenjskega cikla

Pokojninski sklad življenjskega cikla omogoča posamezniku prilagojeno upravljanje njegovih sredstev. Sklad (rečemo mu tudi krovni pokojninski sklad) je namreč sestavljen iz treh podskladov, ki zasledujejo različne naložbene politike. Naložbena politika posameznega podsklada je prilagojena določeni starostni skupini varčevalcev.

Dinamični podsklad

Je podsklad z najbolj agresivno naložbeno politiko, ki omogoča doseganje najvišjih donosov. Namenjen je posameznikom, ki imajo do upokojitve najdlje in si zaradi dolgoročnosti varčevanja lahko privoščijo več tveganja. Primeren je za posameznike do 50. leta starosti. Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - dinamični podsklad

Preudarni podsklad

Ima bolj umirjeno naložbeno politiko in je namenjen srednji starostni skupini posameznikov, ki so za višji donos pripravljeni zmerno tvegati. Primeren je za posameznike med 50. in 60. letom starosti. 
Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - preudarni podsklad

 

Zajamčeni podsklad

Ima najbolj konservativno naložbeno politiko in je po strukturi naložb enak obstoječemu ZVPSJU. Podsklad zagotavlja zajamčen donos in je namenjen posameznikom, ki so tik pred upokojitvijo in bodo privarčevana sredstva začeli koristiti v kratkem (starejši od 60 let). Initiates file downloadIzjava o naložbeni politiki - zajamčeni podsklad

Bistvo sklada življenjskega cikla je v tem, da se vaša sredstva za dodatno pokojnino z vašim staranjem premikajo skozi omenjene tri podsklade in na ta način ustvarjajo višjo vrednost za varčevalca. V idealnih razmerah bi to pomenilo, da posameznik ob prvi zaposlitvi prične z varčevanjem za dodatno pokojnino v Dinamičnem podskladu ter nato s staranjem prehaja v naslednja podsklada. Najprej v Preudarnega in na koncu v Zajamčenega.

Kako deluje pokojninski sklad življenjskega cikla?

 

Kaj preoblikovanje sklada pomeni za obstoječe varčevalce

S preoblikovanjem obstoječega pokojninskega sklada ZVPSJU, smo sredstva vseh javnih uslužbencev v prvi fazi prenesli v Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev, ki je enak prejšnjemu skladu ZVPSJU. Delodajalec (kot tudi posameznik) pa nemoteno nadaljujeta z mesečnim vplačevanjem premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Obvestila o možnosti izbire drugega podsklada, ki izvaja manj konzervativno naložbeno politiko in je ustreznejša glede na vašo starost ste vsi zaposleni v javnem sektorju že prejeli po pošti. Če se še niste odločili za prehod v drug podsklad, nemoteno nadaljujete z varčevanjem v zajamčenem podskladu in se za vas ni nič spremenilo. 

Odločitev o varčevanju v katerem od drugih podskladov lahko sprejmete tudi pozneje, hkrati lahko svojo odločitev enkrat letno spremenite. Edina omejitev pri izbiri podsklada je vaša starost.

Kaj preoblikovanje sklada pomeni za nove varčevalce

Vsi, ki ste se po 1. januarju 2017 zaposlili v javnem sektorju, ste avtomatično vključeni v podsklad, ki ustreza vaši starostni skupini. Po prejemu obvestila o vključitvi lahko tudi novi člani za varčevanje izberete drug podsklad, namenjen starejšim generacijam (z bolj konzervativno naložbeno politiko). Enkrat letno lahko svojo odločitev spremenite in zamenjate podsklad, v katerem želite varčevati. 

Tako obstoječi kot tudi novi člani boste privarčevana sredstva lahko koristili ob upokojitvi, ko boste izbrali zase najprimernejšo obliko doživljenjske dodatne pokojnine.

Podrobneje o preoblikovanju pokojninskega sklada in spremembah za varčevalce si lahko preberete tukaj.

Razporeditev naložb