Kako do privarčevanih sredstev?

Izhajajoč iz zakonskih določil in namena dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninski  načrt za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (PNJU K),  ki ga je sprejela Vlada RS kot delodajalka in ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, zaposlenim javnim uslužbencem ne omogoča izplačila odkupne vrednosti vplačanih premij delodajalca po 120 mesecih, šteto od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Javni uslužbenec ne more izstopiti iz te oblike dodatnega pokojninskega zavarovanja in dvigniti privarčevanih sredstev, razen v primerih, ko nastopijo pogoji za koriščenje pravic, določeni v pokojninskem načrtu.

Upokojenim javnim uslužbencem ponujamo pestro izbiro različnih oblik dodatnih pokojnin. Izplačuje se jih v obliki doživljenjske mesečne rente in so davčno ugodne, saj je obdavčena zgolj polovica rente.