Pokojninski sistem v Sloveniji

Pokojninski sistem v Sloveniji sestavljajo trije stebri

Prvi pokojninski steber (obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje)

Za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposleni skupaj z delodajalci prispevajo sredstva v pokojninsko blagajno pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Opens external link in new windowZPIZ). Prvi steber določa pravice in obveznosti za primer starosti, invalidnosti in smrti, ki so določene na podlagi plačanih prispevkov. Ta del sistema deluje po načelih vzajemnosti in medgeneracijske solidarnosti.

Drugi pokojninski steber zajema:

1. Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je namenjeno vsem že vključenim v I. steber ali uživalcem pravic iz I. stebra.

Deli se na:
Opens internal link in current windowindividualno zavarovanje - zavarovanje, v katerega se lahko posameznik vključi samostojno.
Opens internal link in current windowkolektivno zavarovanje - zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki prek delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt.

Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je zbiranje in plemenitenje sredstev na osebnih računih zavarovancev, ki jih bodo ob upokojitvi koristili v obliki dodatne pokojnine (mesečne rente). Dodatno pokojninsko zavarovanje je spodbujeno z davčno olajšavo, kar predstavlja ključno prednost pred ostalimi oblikami varčevanja.

2. Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je nadomestilo za benificirano delovno dobo. To zavarovanje plačujejo delodajalci zaposlenim, ki opravljajo dela, katerih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, ali dela, ki so zdravju škodljiva. Izvaja se v okviru sklada Opens external link in new windowSODPZ, ki ga upravlja Opens external link in new windowKapitalska družba

Tretji pokojninski steber

Tretji steber zajema razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj, vsem pa je skupno, da povečujejo socialno varnost. Vendar za razliko od II. stebra ni davčno stimuliran, saj zanj ne veljajo posebne davčne olajšave.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2

S 1. 1. 2013 je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Opens external link in new windowZPIZ-2), ki uvaja kopico Initiates file downloadnovosti. Novi pokojninski zakon ne pomeni spremembe na področju medgeneracijske solidarnosti, na podlagi katere je temeljila dosedanja ureditev, se pa spremembe kljub temu odražajo tudi na področju pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

Medgeneracijska solidarnost in piramida prebivalstva

Delovno aktivno prebivalstvo bo od svojih dohodkov še naprej plačevalo prispevke, s čimer bodo zagotovljena izplačila pokojnin današnjim upokojencem. Ker razmerje med številom zaposlenih in številom upokojencev upada in bo, glede na razpoložljive statistične podatke z nekoliko manjšim tempom upadalo tudi v prihodnje, bomo za svojo socialno varnost v prihodnje morali poskrbeti tudi oziroma predvsem sami.

Slika 1: Spreminjanje razmerja med delovno aktivnim in upokojenim prebivalstvom v Sloveniji

Zaradi porušenega razmerja med delovno aktivnim in upokojenim prebivalstvom (Opens external link in new windowanimacijski prikaz sprememb v prebivalstveni piramidi skozi čas), bodo pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (I. steber) nizke, zato bo kakovost življenja po upokojitvi v vedno večji meri odvisna od višine prihrankov, ki jih bomo ustvarili v času zaposlitve.

Davčno stimulirano varčevanje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (II. steber) je ena izmed možnosti, s katero si lahko zagotovite finančno varnejšo starost. Temelji na kapitalskem principu za katerega je značilno, da posameznik v času svoje delovno aktivne življenjske dobe varčuje, privarčevana sredstva pa začne črpati po upokojitvi. Dodatno pokojninsko zavarovanje postaja ena izmed zelo dobrodošlih, če ne že skoraj nujnih rešitev problemov, povezanih z nizko pokojnino iz obveznega zavarovanja.

Novosti na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja

ZPIZ-2 tudi na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja uvaja nekaj Initiates file downloadključnih novosti , ki jih bo Modra zavarovalnica, skladno z zakonskimi možnostmi, vsem delodajalcem in zaposlenim v najkrajšem možnem času ponudila in članom omogočila, da kar se da optimalno varčujejo za starost.

Novosti, ki jih prinaša ZPIZ-2 segajo na področja:

  • uvajanja naložbene politike življenjskega cikla,
  • onemogočanja nenamenske porabe privarčevanih sredstev in
  • vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Hkrati pa zakon prinaša tudi nekatere druge spremembe. Initiates file downloadVeč o spremembah....