Premije delodajalca in obrazci

Kolektivne premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev v letu 2019

V Uradnem listu št. 82, ki je izšel 21. 12. 2018, je objavljen  Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred, ki se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.

Initiates file downloadPremije za obdobje januar - december 2019

Skupna premija delodajalca je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere višina je odvisna od dopolnjenih let delovne dobe na dan 1. 8. 2003 zaposlenega javnega uslužbenca. V primeru prve zaposlitve oziroma prekinitve in ponovne zaposlitve v javnem sektorju po 1. 8. 2003, delodajalec plačuje premijo, ki ustreza prvemu premijskem razredu.   

V navodilu o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij so podrobneje razloženi in določeni roki, oblika in način posredovanja podatkov za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.


Elektronska izmenjava podatkov Opens internal link in current windowModriNet:
Initiates file downloadDoločitev, sprememba ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov

Izpolnjene obrazce nam lahko pošljete:
• preko e-pošte (podpisane in skenirane):Opens window for sending emailinfo@modra.si;
• po faksu na številko: 01 47 46 754 ali
 na naslov: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.