Premije delodajalca in obrazci

Kolektivne premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev v letu 2017

V Uradnem listu št. 88, ki je izšel 30. 12. 2016, je objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, v katerem so objavljeni tudi zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2017. Več o spremembah ...

Initiates file downloadPremije za obdobje marec - december 2017

Skupna premija delodajalca je sestavljena iz minimalne premije in dodatne premije, katere višina je odvisna od dopolnjenih let delovne dobe na dan 1. 8. 2003 zaposlenega javnega uslužbenca. V primeru prve zaposlitve oziroma prekinitve in ponovne zaposlitve v javnem sektorju po 1. 8. 2003, delodajalec plačuje premijo, ki ustreza prvemu premijskem razredu. Od ustanovitve Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence dalje, sta se minimalna in dodatna premija usklajevali.  

V navodilu o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov ter o načinu določitve premij so podrobneje razloženi in določeni roki, oblika in način posredovanja podatkov za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence.


Zavezanec, ki ima manj kot pet zaposlenih, lahko zahtevane podatke dostavlja pisno na predpisanih obrazcih.

Obrazci:
Initiates file downloadPoročilo za razporeditev plačane premije zavezanca za plačilo
Initiates file downloadPoročilo za razporeditev plačane individualne dodatne premije člana KPSJU
Initiates file downloadSporočilo o posredovanih podatkih
Initiates file downloadZahtevek za vračilo preveč plačane premije člana KPSJU

Elektronska izmenjava podatkov Opens internal link in current windowModriNet:
Initiates file downloadDoločitev, sprememba ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov

Izpolnjene obrazce nam lahko pošljete:
• preko e-pošte (podpisane in skenirane): Opens window for sending emailinfo@modra-zavarovalnica.si;
• po faksu na številko: 01 47 46 754 ali
 na naslov: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana.