Modra zavarovalnica

Modra zavarovalnica, d. d., je organizirana je kot delniška družba, ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Osebna izkaznica družbe

Ime družbe: Modra zavarovalnica, d. d.
Sedež družbe: Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 21026912
Matična številka: 6031226
Osnovni kapital: 152.200.000,00 EUR
Telefon: 01 47 46 800
Faks: 01 47 46 754
Brezplačna telefonska številka: 080 23 45
Opens window for sending email info@modra-zavarovalnica.si

Uprava Modre zavarovalnice:

  • predsednik uprave: Borut Jamnik
  • član uprave: mag. Matija Debelak

Nadzorni svet Modre zavarovalnice:

  • g. Bojan Zupančič (predsednik nadzornega sveta)
  • g. Aleš Groznik (namestnik predsednika nadzornega sveta)
  • g. Dario Radešič
  • g. Marin Furlan
  • g. Branimir Štrukelj
  • g. Goran Bizjak

 

Zavarovalnica ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalne dejavnosti.

Družba je članica Slovenskega zavarovalnega združenja in je sprejela Zavarovalni kodeks.