Družbena odgovornost

Modra zavarovalnica, d. d., se zaveda družbene odgovornosti na različnih področjih svojega delovanja, tako v odnosu do okolja in svojih zaposlenih kot pri razvoju storitev, ter jo vključuje v poslovanje podjetja. Vsak zaposleni je s svojim odgovornim vedenjem ambasador Modre zavarovalnice in s tem prispeva k dobrim odnosom z vsemi deležniki.

Odgovornost do širše družbene skupnosti

Naši varčevalci kot tudi širša javnost se pomena dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zavedajo najbolje, poleg tega tudi Opens internal link in current windowpokojninskega sistema ne poznajo najbolje. Ker smo prepričani, da so lahko le obveščeni in ozaveščeni varčevalci pri svojih odločitvah racionalni, smo v ta namen začeli objavljali Opens internal link in current windowstrokovne prispevke ter pomembne Opens internal link in current windownovice. Poleg tega izdajamo informativni elektronski časopis e-Modre novice ki je v taki obliki lažje dostopen, hkrati pa s tem skrbimo tudi za zmanjšano porabo papirja. Obveščanje, predvsem pa ozaveščanje, sta ključni sestavini, s katerima bomo gradili zaupanje kot tudi prepoznavnost.

Odgovornost do zaposlenih

Zavedamo se kako pomembna je uskladitev poklicnega in družinskega življenja, obenem pa tudi družbene odgovornosti do naših zaposlenih, zato nadaljujemo z izvedbo ukrepov, ki smo si jih zadali s pridobitvijo certifikata Opens external link in new windowDružini prijazno podjetje. Smo sorazmerno mlad kolektiv z visoko izobraženimi kadri, v katerem je zaposlenih 75 % žensk, med njimi številne mlade mamice z majhnimi otroki. 

Vsem zaposlenim pod enakimi pogoji zagotavljamo socialno varnost po upokojitvi z vplačevanjem najvišje možne davčno priznane premije v kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje pri Opens internal link in current windowpokojninskem skladu KVPS, ki ga upravlja Modra zavarovalnica. 

Obstoječa delovna področja in razvoj novih poslovnih funkcij v zavarovalnici nadgrajujemo z različnimi oblikami izobraževanja, ki je prilagojeno zahtevam delovnih mest, specifičnim področjem potrebnih znanj vsakega zaposlenega in razvojno zastavljenim nalogam družbe. Zaposleni se dodatno izobražujejo doma in v tujini z obiskovanjem krajših ali daljših seminarjev, delavnic ter z načrtovanim internim izobraževanjem. Spodbujamo tudi nadaljevanje študija in pridobivanje različnih licenc, kar omogoča kakovostnejše izvajanje delovnega procesa ter povečevanje usposobljenosti za delo na posameznem delovnem mestu.

V Modri zavarovalnici skrbimo za varno in prijetno delovno okolje ter z upoštevanjem vseh predpisov na področju varstva pri delu zagotavljamo ustrezne pogoje za delo. Redno izvajamo naloge s področij varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in zdravstvenega varstva pri delu z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih in rednim izvajanje obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov.

Odgovornost do okolja

Kot družbeno odgovorno podjetje podpiramo okoljsko naravnane dejavnosti:
      • ločujemo odpadke,
      • skrbimo za manjšo porabo papirja,
      • zbiramo odpadne, izrabljene kartuše za tiskalnike ter
      • se odzivamo na akcije zbiranja zamaškov za številne, pomoči potrebne.