Organizacijska struktura in zaposleni

Zavarovalnica je organizirana v skladu s potrebami delovnega procesa in zahtevami po učinkovitosti in konkurenčnosti poslovanja tako, da se spodbujajo sposobnosti notranjih organizacijskih enot in njihovih zaposlenih. Osnovni organizacijski enoti zavarovalnice sta sektor in štabna služba. Delo sektorja vodi izvršni direktor sektorja, delo štabne službe pa vodja štabne službe. Izvršni direktor sektorja in vodja štabne službe odgovarjata upravi družbe za izvajanje poslovne politike družbe in za zakonito, pravočasno in kakovostno delo sektorja oziroma štabne službe ter informiranost delavcev v sektorju oziroma štabni službi.

Zavarovalnica ima 59 zaposlenih. Vsi zaposleni so strokovno usposobljeni in imajo več letne izkušnje. 51 % zaposlenih ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe, od tega 33 % z magisterijem. 16 % zaposlenih ima VI. stopnjo izobrazbe, 32 % zaposlenih pa V. stopnjo izobrazbe.