Predstavitev družbe

Opens internal link in current windowOsebna izkaznica

Modra zavarovalnica  je bila ustanovljena oktobra 2011 v postopku delitve z izčlenitvijo iz Kapitalske družbe, d. d. po posebnem zakonu o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ). Organizirana je kot delniška družba, ustanovitelj in edini delničar družbe je Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. Ob ustanovitvi je zavarovalnica prevzela v upravljanje Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU), Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS), Prvi pokojninski sklad RS (PPS) in Kritni sklad PPS. 

Vsem zavarovancem omenjenih skladov so se z univerzalnim pravnim nasledstvom njihove pravice ohranile, vse  obveznosti pa je prevzela Modra zavarovalnica. 152,2 milijonov evrov osnovnega kapitala predstavlja jamstvo za dolgoročno, nemoteno izpolnjevanje obveznosti iz naslova prenesenih in na novo sklenjenih zavarovalnih pogodb. Višina kapitala bistveno presega zakonske zahteve v zvezi z zahtevanim jamstvenem kapitalom za izvajanje dejavnosti zavarovalnice. 

Z dobro organiziranim potekom poslovnih procesov, usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi je zavarovalnica usmerjena k prepoznavanju potreb in želja obstoječih in novih zavarovancev. Poleg upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, nudi celosten nabor konkurenčnih dodatnih pokojnin (pokojninskih rent), v prihodnje pa bo svojo ponudbo razširila z dodatnimi konkurenčnimi ter komplementarnimi zavarovalnimi produkti za dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih.

Poslovni cilji zavarovalnice so usmerjeni v ohranjanje tržnega deleža na področju prostovoljnih pokojninskih zavarovanj. Cilj Modre zavarovalnice je postati največji izplačevalec dodatnih pokojnin. Svojim zavarovancem bo v prihodnje ponudila tudi nezgodno zavarovanje ter si prizadevala izkoristiti priložnosti na področju življenjskih zavarovanj. Pri svojem delovanju bo negovala tudi odgovoren odnos do širšega družbenega in naravnega okolja, zaposlenim pa omogočala strokovni ter osebni razvoj in spodbujala ustvarjalne zmožnosti.

Opens internal link in current windowOsebna izkaznica