Vizija in poslanstvo

Poslanstvo

Poslanstvo zavarovalnice je ponuditi celosten nabor konkurenčnih ter komplementarnih zavarovalnih produktov, s katerimi lahko omogočimo dvig socialne varnosti posameznika in njegove družine v vseh življenjskih obdobjih ter z dolgoročnim, postopnim varčevanjem posamezniku omogočiti ohranitev življenjske ravni po upokojitvi.

 

Vizija

Postati ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna osebna življenjska zavarovalnica, ki je z odgovornimi, strokovno usposobljenimi in motiviranimi zaposlenimi prepoznavna po visoki kakovosti svojih produktov in zadovoljnih zavarovancih.

V sodelovanju s sindikati utrditi položaj vodilnega ponudnika na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji, s ponudbo dodatnih zavarovalnih produktov in storitev zaokrožiti celostno obravnavo posameznika na področju načrtovanja njegove socialne varnosti in starostne preskrbljenosti.

Temeljne vrednote zavarovalnice so:

  • odgovornost – z odgovornimi dejanji in sprejemanjem odločitev skrbimo za dobrobit vseh svojih deležnikov;
  • poslovna odličnost in prilagodljivost – svojim zavarovancem nudimo kakovostne storitve, prilagojene njihovim potrebam, osebno obravnavo in odprto komunikacijo;
  • strokovnost in ustvarjalnost – spodbujamo strokovni in osebni razvoj in izkoriščanje ustvarjalnih zmožnosti zaposlenih s ciljem izpolnjevanja pričakovanj in zadovoljstva zavarovancev;
  • sodelovanje in timsko delo – z vključevanjem in povezovanjem zaposlenih v delovne in projektne skupine gradimo odnose med zaposlenimi, ki temeljijo na zaupanju, odprtosti ter izmenjavi mnenj.