Postopki ob spremembah

O vseh spremembah povezanih z zaposlenimi, vključenimi v dodatno pokojninsko zavarovanje, Modro zavarovalnico obveščate v skladu z dogovorom o načinu izmenjave podatkov. Vse podatke lahko hitro, preprosto in pregledno oddajate preko spletne aplikacije.  

Odhod zaposlenega

Ob prenehanju delovnega razmerja zaposlenega odjavite iz dodatnega pokojninskega zavarovanja in prenehate z vplačili premij. Modra zavarovalnica bo zavarovanca obvestila o nadaljnjih možnostih varčevanja. 

Nova zaposlitev

Novo zaposlene vključite v dodatno pokojninsko zavarovanje tako, da Modri zavarovalnice sporočite podatke novih zavarovancev. Nato bomo pripravili pristopno dokumentacijo in v dogovoru z vami prevzeli skrb za obveščanje zaposlenih.

Porodniški dopust člana

Porodnicam, s katerimi imate sklenjeno delovno razmerje, lahko premije plačujete tudi v času porodniškega dopusta.  Za premije, ki jih plačujete porodnici, ste še naprej upravičeni do davčnih olajšav, čeprav ji v tem času ne izplačujete plače.  Bodite le pozorni na višino premije, saj maksimalna premija, ki je še predmet davčne olajšave, znaša 5,844% bruto nadomestila plače.  

Smrt člana

O smrti zaposlenega, ki je vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje, Modro zavarovalnico čim prej obvestite. Tako bomo lahko nadaljevali postopek obveščanja morebitnih upravičencev za primer smrti.

Upokojitev člana

Ko nas boste obvestili o upokojitvi zaposlenega, mu bomo na dom poslali vse informacije v zvezi z možnostmi izplačila dodatnega pokojninskega zavarovanja.