Sklenitev zavarovanja in davčne olajšave

Zavedamo se, da je sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja za podjetje velika odločitev, ki s seboj nosi veliko mero odgovornosti. Modra zavarovalnica vam je v vseh korakih odločanja na voljo z nasveti.

Posvet s svetovalcem

• Naši strokovnjaki vam z vso odgovornostjo izdelajo natančne izračune ter skupaj z vami oblikujejo rešitev, ki bo za vaše podjetje najugodnejša.

• Ko sprejmete odločitev za vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje, se dogovorimo o načinu financiranja ter pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pristop k pokojninskemu načrtu Modre zavarovalnice.

• Po podpisu pogodbe Modra zavarovalnica - v sodelovanju s podjetjem – prevzame vso skrb za obveščanje ter vključevanje zaposlenih.

Davčne olajšave

Ena ključnih prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja je posebna davčna olajšava, ki velja le za to obliko varčevanja. Delodajalec, ki želi nagraditi svoje zaposlene, je dolžan za vsa ostala izplačila obračunati prispevke in davke, zaposlenim pa se z njimi tudi povečuje osnova za dohodnino.

Za premije, ki jih v korist zaposlenega plačuje delodajalec, se zaposlenemu ne povečuje osnova za dohodnino in zanje ni prispevkov za socialno varnost in ne davka na izplačane plače. Premije, ki jih financira delodajalec znižujejo osnovo za obračun davka od dohodka pravnih oseb.

Izkažite družbeno odgovornost, izkoristite  davčne ugodnosti,  sebi in svojim zaposlenim  pa zagotovite finančno varnejšo starost!

Višina premije

Višina premija je odvisna od dogovora med  zaposlenimi in delodajalcem. Premijo lahko v celoti plačuje delodajalec, lahko pa del premije financirajo tudi zaposleni (bodisi iz neto bodisi iz bruto plače). Najvišja premija, ki je še predmet davčne olajšave, je 5,844 % bruto plače posameznika oziroma 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter hkrati na letni ravni največ 2.819,09 evrov.

Osnova za obračun premije je I. bruto. Premija je lahko določena v absolutnem znesku in se letno valorizira glede na priporočeno stopnjo ali pa je določena v odstotku glede na višino osebnega dohodka. Najnižja premija, ki jo lahko delodajalec plačuje za svojega zaposlenega je določena z zakonom in znaša 20 evrov.

Sklenite kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene! S tem boste v  podjetju med zaposlenim povečali zadovoljstvo in pridobili konkurenčno prednost na trgu dela ter ugled na področju družbene odgovornosti. Hkrati pa boste pridobili pravico do koriščenja posebne davčne olajšave.


Želite izvedeti več? Izpolnite spodnji spletni obrazec in potrudili se bomo, da vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.