Zakaj skleniti dodatno pokojninsko zavarovanje?

Sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja zahteva veliko mero preudarnosti in je za podjetje velika odločitev. V časih, ko se pokojnine iz prvega stebra vztrajno nižajo, verjetno kar ena pomembnejših odločitev pri dolgoročnem zagotavljanju socialne varnosti za zaposlene.

Statistični podatki kažejo neobetaven trend zniževanja pokojnin iz obveznega zavarovanja tudi v prihodnjih letih, zato bo varčevanje za dodatno pokojnino postalo nujnost.

Namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je zbiranje in plemenitenje sredstev na osebnih računih zaposlenih, ki jih bodo ob upokojitvi koristili v obliki dodatne pokojnine (mesečne rente). Dodatno pokojninsko zavarovanje je spodbujeno z znatno davčno spodbudo, kar predstavlja ključno prednost pred ostalimi oblikami varčevanja.

Kaj podjetje pridobi z vključitvijo zaposlenih v dodatno pokojninsko zavarovanje


• 
davčno olajšavo; vplačana premija delodajalcu znižuje davek na dohodek pravnih oseb;
• finančno najugodnejšo obliko nagrajevanja zaposlenih, saj premije do višin davčne olajšave niso obremenjene z nobenimi dajatvami;
• socialno varnost zaposlenih v obdobju, ko ne bodo več aktivni, s čimer izkazujete družbeno odgovornost in
• zadovoljstvo zaposlenih; zadovoljni in motivirani zaposleni pa ustvarjajo priložnost za rast podjetja.

Izkušnje kažejo, da financiranje dodatnega pokojninskega zavarovanja za delodajalca ne pomeni več le dodatnih stroškov dela in davčne olajšave, ampak postaja vse pomembnejši del kadrovske strategije. Zagotovljena dodatna pokojnina je v očeh ozaveščenega zaposlenega že danes konkurenčna prednost pri izbiri delodajalca.

Delodajalec, ki v dobro zaposlenega vplačuje premijo, od tega zneska ne obračuna prispevkov za socialno varnost, vplačana premija pa se zaposlenemu ne všteva v osnovo za dohodnino. Vplačane premije v posameznem letu se priznajo kot davčna olajšava pri davku od dohodka pravnih oseb oziroma pri davku od dohodkov iz dejavnosti. 


Želite izvedeti več? Izpolnite spodnji spletni obrazec in potrudili se bomo, da vam odgovorimo v najkrajšem možnem času.