Kako začeti

Digitalno potrdilo že imam

Izpolnite Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov in ga pošljite na naslov Modre zavarovalnice. Pazite, da se podatki ujemajo s podatki na pridobljenem digitalnem potrdilu. V kolikor nimate kopije zahtevka, sledite navodilu za vpogled v digitalno potrdilo in podatke preverite neposredno na samem digitalnem potrdilu.

Če nimate kopije Zahtevka za digitalno potrdilo lahko te podatke pridobite iz digitalnega potrdila.

Postopek:

Angleška različica: odprite
Internet Explorer|Tools|InternetOptions|Content|Certificates.

Slovenska različica: odprite
Internet Explorer|Orodja|Internetne možnosti|Vsebina|Certifikati