Kako začeti

Digitalnega potrdila še nimam

Izpolnite dva obrazca, in sicer:

Initiates file downloadObrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov

- Zahtevek za digitalno potrdilo

Obrazec za določitev, spremembo ali preklic pooblaščenca za posredovanje in vzdrževanje podatkov pošljite na naslov Modre zavarovalnice, zahtevek za digitalno potrdilo pa pošljite eni od izbranih pooblaščenih overiteljskih agencij (SIGEN-CA ali POSTA®CA). Pazite, da se podatki na obeh obrazcih ujemajo.

SIGEN-CA

Izberite digitalno potrdilo namenjeno za poslovne subjekte. Izberete lahko med spletnim ali posebnim digitalnim potrdilom in izpolnite VLOGO.

POSTA®CA

Izberite digitalno potrdilo namenjeno za pravne osebe. Izberete lahko med standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom z obvezno uporabo pametne kartice, tako da izpolnite VLOGO.