Komu je zavarovanje namenjeno?

KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE

Življenje je nepredvidljivo in včasih ni moč pobegniti pred neprijetnimi posledicami.

Kolektivno nezgodno zavarovanje je eno izmed cenovno najugodnejših oblik osebne zaščite zaposlenih, ki v primeru najhujše nezgode omogoča posamezniku in njegovi družini, da omili vsaj finančno breme, ki ob tem nastane. 
Initiates file downloadPredstavitvena zgibanka kolektivnega nezgodnega zavarovanja

Komu je kolektivno nezgodno zavarovanje namenjeno?

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju zaposlenih v podjetju in njihovih ožjih družinskih članov, njihovi zaščiti v primeru trajne invalidnosti ali smrti v primeru nezgode, ki se lahko pripeti kjerkoli in kadarkoli (24 ur na dan).

Zakaj skleniti kolektivno nezgodno zavarovanje?

Sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja je smiselna zlasti, ker je premija bistveno nižja, kot bi bila ob enakem kritju nevarnosti v primeru individualne sklenitve nezgodnega zavarovanja.

Čas trajanja zavarovanja

Zavarovanje se sklepa za neomejeno obdobje z možnostjo prekinitve in 3-mesečnim odpovednim rokom.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko zaposleni v podjetju ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) do 65. leta starosti. Otroci do dopolnjenega 14 leta starosti se lahko zavarujejo le za primer nezgodne invalidnosti, ne pa tudi za primer smrti.