Novice

14.06.2019

Dinamično dogajanje na trgih kapitala v mesecu maju

Po izjemno pozitivnih prvih štirih mesecih letošnjega leta, so v mesecu maju tečaji ponovno zanihali navzdol. ZDA proti Kitajski Sredi meseca je svetovno javnost presenetila novica, da so Združene države Amerije na črni seznam umestile kitajsko podjetje Huawei. Kmalu za tem je Google, katerega...
več ...


30.01.2019

Potrdila o stanju na pokojninskem računu so objavljena

Vse varčevalce v pokojninskih skladih Modre zavarovalnice že čaka Potrdilo o stanju sredstev na osebnem pokojninskem računu za leto 2018. Našli ga boste na Modrem e-računu med "Mojimi dokumenti".več ...


08.01.2019

Turbulentno dogajanje na finančnih trgih ob koncu leta 2018

Varčevanje v pokojninskem skladu je izrazito dolgoročno, zato kratkoročna gibanja finančnih trgov ne bi smela imeti vpliva na razpoloženje varčevalcev. Dolgoročno gledano na končno višino privarčevanih sredstev ob upokojitvi tovrstni pretresi ne bodo imeli bistvenega vpliva. Zato padec donosnosti...
več ...


07.01.2019

Kolektivne premije pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev v 2019

V Uradnem listu št. 82, ki je izšel 21. 12. 2018, je objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred, ki se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno...
več ...


31.08.2018

Pokojninski sklad javnih uslužbencev z odličnimi rezultati

V zadnjih 12 mesecih je pokojninski sklad javnih uslužbencev dosegel najboljši rezultat vsemi slovenskimi upravljavci pokojninskih skladov v tem obdobju. Dinamični podsklad je zabeležil 8,17 odstotni letni donos, preudarni 5,45 %, zajamčeni pa 2,34 %.več ...


14.06.2018

Modra ostaja trdna, zanesljiva in varna

Modra zavarovalnica je poslovno leto 2017 zelo uspešno zaključila in dosegla vse pomembne cilje. Vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja so se povišale, mesečne pokojninske rente so vse višje. Z dobrim poslovanjem se krepi kapital in s tem varnost prihrankov za dodatne...
več ...


25.05.2018

V Modri zavarovalnici skrbno ravnamo z vašimi osebnimi podatki

Informacije o spremembi določil o varstvu osebnih podatkov. V Modri zavarovalnici z vašimi osebnimi podatki skrbno in odgovorno ravnamo in jih obdelujemo za nemoteno izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti Z vzpostavljenimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi skrbimo, da zagotavljamo...
več ...


26.04.2018

Obvestilo o kolektivnem dopustu

V ponedeljek, 30. aprila 2018, bomo v Modri zavarovalnici zaradi kolektivnega dopusta dosegljivi v omejenem obsegu. Kljub temu smo vam tudi v ponedeljek na voljo med 8. in 14. uro, ko nas lahko pokličete na 080 23 45 ali pa nas obiščete osebno v kontaktnem centru. Želimo vam lepe...
več ...


29.03.2018

Preverite svoj informativni izračun dohodnine!

Če ste v letu 2017 varčevali v pokojninskem skladu, ne pozabite še posebej skrbno preveriti podatkov na informativnem izračunu. Za lastna vplačila v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanje ste namreč deležni davčne olajšave, in sicer do višine 5,844 % svoje bruto plače (olajšavo vam priznajo za...
več ...


22.02.2018

Pokojninski sklad javnih uslužbencev s spremenjenimi pravili upravljanja

Sprememba pravil omogočajo vlaganje sredstev v alternativne naložbe in s tem doseganje potencialno višjih donosov sklada.več ...