Novice

04.07.2018

Dinamičnost finančnih trgov v obdobju april – junij 2018 (komentar)


Piše: Miha Žejn, CFA, Sektor upravljanja premoženja

Zadnje tri mesece je zaznamovalo pestro dogajanje na evropskem in svetovnem političnem odru, kar je vplivalo tudi na dogajanje na finančnih trgih. V drugem četrtletju letošnjega leta je bilo dogajanje na trgih kapitala zelo dinamično.

Vpliv italijanskih volitev

Mesec april so zaznamovale predvsem italijanske volitve in negotovost glede prihodnje vlade naše zahodne sosede. Na trg kapitala so imele večji vpliv v mesecu maju, ko se je izkazalo, da bodo prihodnjo vlado oblikovale populistične in proti evropske stranke. Zahtevana donosnost 10-letne italijanske obveznice se je povzpela z okoli 1,8 odstotka na več kot 3 odstotke.

Pocenitev evra

Močno je izgubil tudi evro, ki se je od sredine aprila pocenil za slabih 6 odstotkov, kar se je na trgu delnic pokazalo z močno povečano volatilnostjo. Kljub temu so drugo četrtletje trgi delnic končali pozitivno. Slabše so jo odnesli t. i. trgi v razvoju (angl. Emerging markets), saj so se v drugem četrtletju, v povprečju, pocenili za 3,7 odstotkov.

Evropska centralna banka in zmanjšanje odkupa obveznic

Iz Evropske centralne banke (ECB) je junija odjeknila pomembna novica. ECB je sporočila, da namerava odkupe obveznic s septembrom letos prepoloviti, hkrati pričakuje, da jih bo povsem ukinila do konca letošnjega leta. Trgi so novico sprejeli pozitivno, vplivala je na rast ameriškega dolarja v primerjavi z evrom.

Zaostrovanje monetarne politike s strani Ameriške centralne banke

Ameriška centralna banka med tem zaostruje monetarno politiko, zato trgi pričakujejo dvig obrestnih mer (vsaj štirikrat to leto).

Vpliv na pokojninske sklade

Vrednosti enot premoženja vseh vzajemnih pokojninskih (pod)skladov so se v obdobju marec – junij 2018 povečale. Najbolj so se povečale vrednosti dinamičnih podskladov, ki so pridobili okoli 4 odstotke, preudarni podskladi so pridobili dobra dva odstotka, najskromnejše so bile rasti zajamčenih (pod)skladov. Razlog za skromno rast zajamčenih (pod)skladov lahko najdemo v nižjem deležu delnic v njihovih portfeljih ter v znižanju vrednosti obveznic, ki so prevladujoče v njihovih portfeljih.