Novice

07.01.2019

Kolektivne premije pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev v 2019


V Uradnem listu št. 82, ki je izšel 21. 12. 2018, je objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred, ki se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.

Minimalna premija se s 1. januarjem 2019 poviša na 29,27 EUR. Usklajeni zneski skupne pokojninske premije po premijskih razredih od 1. januarja 2019 so na voljo tukaj

Zneski usklajene skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za januar 2019 (plačilo premij v mesecu februarju 2019).