Novice

09.11.2018

Slabše donosnosti pokojninskih skladov v oktobru – pregled dogajanja na trgih


Piše: Miha Žejn, CFA, Sektor upravljanja premoženja

Mesec oktober je po dolgem času rasti tečajev na delniških trgih, postregel z relativno močnim padcem tečajev. Razlog za padce tečajev lahko najdemo v več dejavnikih. 

Rast obrestnih mer ameriških državnih obveznic

Obrestne mere za ameriške državne obveznice so se povzpele na najvišji nivo po letu 2011, kar je bil prevladujoč dejavnik gibanja kapitalskih trgov. Višja obrestna mera obveznice namreč pomeni višjo donosnost tega razmeroma netveganega vrednostnega papirja, zato je interes vlagateljev za nakup bolj tveganih vrednostnih papirjev (delnic) razumljivo nižji. Nižji interes za nakup delnic pomeni manjše povpraševanje po njih, kar se na trgu odrazi v padcu cene delnic, ta pa vpliva na nižjo donosnost pretežno delniških skladov.  
Pri višji donosnosti 10–letne ameriške državne obveznice, so investitorji nekoliko manj naklonjeni k sprejemanju tveganj, saj jim netvegana naložba v državne obveznice prinaša soliden donos. V pričakovanju selitve kapitala iz delnic v obveznice, so delniški trgi izgubljali vrednost.

Pričakovanje zaostrovanja »trgovinske vojne« med ZDA in Kitajsko

Drugi močan dejavnik, ki je povzročil padec na finančnih trgih, je strah investitorjev pred zaostrovanjem in posledicami t. i. »trgovinske vojne« med ZDA in Kitajsko. Trgovinska vojna bi utegnila imeti daljnosežne posledice, ki bi se najverjetneje izkazale v upočasnjeni gospodarski rasti.

Napoved nižje svetovne gospodarske rasti

Mednarodni denarni sklad je v mesecu oktobru izdal novo napoved svetovne gospodarske rasti, ki pričakuje znižanje gospodarske rasti. Nato pa so na strah investitorjev negativno vplivale še objave nekaterih izmed ameriških tehnoloških velikanov, ki so za prihodnje leto napovedali nekoliko slabše poslovne rezultate od pričakovanj.

Gibanje svetovnega delniškega indeksa in pokojninski skladi

Vrednost sredstev pokojninskega sklada je močno povezana z dogajanjem na finančnih trgih, saj so sredstva, ki jih varčevalci vplačate v pokojninski sklad naložena v različne vrste vrednostnih papirjev, katerih vrednost na finančnih trgih lahko iz dneva v dan močno niha.

Svetovni delniški indeks je v mesecu oktobru izgubil slabih 5 odstotkov vrednosti (merjeno v evrih). Najvišja izguba je bila še višja in je znašala skoraj 8 odstotkov. Tak rezultat je najbolj negativno vplival na donosnost dinamičnih in preudarnih podskladov, bistveno manj pa na donosnost (pod)skladov z zajamčeno donosnostjo. Dinamični in preudarni podskladi so namreč veliko bolj izpostavljeni delnicam, skladi z zajamčeno donosnostjo pa veliko bolj obveznicam.

Tovrstni dogodki so na trgih kapitala pogosti, a jih je hkrati praktično nemogoče napovedati. Cene delnic naraščajo že od leta 2009, zato je bilo tovrstne korekcije na trgu za pričakovati in so sestavni del trgov kapitala kot jih poznamo. 

V Modri zavarovalnici imamo ekipo strokovno usposobljenih upravljavcev, ki dogajanja na trgih dnevno spremljajo in se na razmere ustrezno odzivajo, zato trenutni padec donosnosti vsekakor ni razlog za preplah. Varčevanje v pokojninskem skladu je izrazito dolgoročno, zato tovrstno dogajanje na trgih ne bi smeli imeti bistvenega vpliva na končno višino privarčevanih sredstev ob upokojitvi.