Javne objave

Arhiv javnih objav

08.01.2019

Sklic skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet, sklicujeta 11. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo v ponedeljek, 14. 1. 2019 ob 14.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V....
več ...


23.05.2018

Sklic skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet, sklicujeta 10. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo  dne 28. 5. 2018 ob 11.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska...
več ...


19.11.2017

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo delnic družbe Certa, d. d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. in Modra Zavarovalnica, d. d., objavljata javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic družbe CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje, d. d. Predmet prodaje je paket 529.070 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako CTCG, izdanih v...
več ...


04.07.2017

Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo načrta in izvedbo prenove spletnega mesta

K sodelovanju pri projektu prenove spletnega mesta vabimo ponudnike, ki lahko zagotovijo strokovno načrtovanje, tehnično izvedbo in hiter odziv. V primeru, da se boste povabilo odzvali in želite pridobiti več informacij, pošljite svoje povpraševanje na naslov mojca.trkman@modra-zavarovalnica.si in...
več ...


29.05.2017

Sklic 9. skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava, sklicuje 9. sejo skupščine Modre zavarovalnice, ki bo dne 9. 6. 2017 ob 15.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana. Datum izvedbe se lahko, po...
več ...


20.05.2016

Povzetek revidiranega letnega poročila Modre zavarovalnice za leto 2015

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002 objavlja povzetek revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015 s posebnim revizorjevim mnenjem in...
več ...


16.05.2014

Objava povzetka letnega poročila za leto 2013

Modra zavarovalnica je tudi v letu 2013 pomembno zaznamovala trg dodatnih pokojninskih zavarovanj, saj nam tržni delež pri dodatnem pokojninskem zavarovanju raste in je po zbranih sredstvih znašal že 45 odstotkov. Poleg tega smo v letu 2013 več kot 12.000 zavarovancem že izplačevali dodatne...
več ...


Opens internal link in current windowNazaj na aktualne javne objave

Na vrh