Poslovanje skladov in letna poročila

Tekoče poslovanje pokojninskih skladov Modre zavarovalnice

Poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice

* Sklad življenjskega cikla (MKPS) sestavljajo trije podskladi z različnimi naložbenimi politikami.
** Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev je pričel z delovanjem 1. 1. 2017. Ob preoblikovanju ZVPSJU v zajamčeni podsklad javnih uslužbencev so vsi obstoječi člani sklada ostali v zajamčenem podskladu. Število vključenih v dinamični in preudarni podsklad je tako v večji meri posledica novih vključitev v pokojninski sklad javnih uslužbencev.
*** Gre za posebno obliko pokojninskega sklada, ki ima zaradi svoje zgodovine nekoliko drugačno strukturo naložb v portfelju. Več o PPS …

 

Za ogled ali natis dokumentov potrebujete Adobe Reader®
Če programa nimate, ga lahko brezplačno naložite.