Poslovanje skladov in letna poročila

Arhiv letnih poročil pokojninskih skladov

Pokojninski sklad javnih uslužbencev 

Initiates file download2016   Initiates file download2015   Initiates file download2014    Initiates file download2013    Initiates file download2012     Initiates file download2011 

Modri krovni pokojninski sklad

Initiates file download2016   Initiates file download2015

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad

Initiates file downloadInitiates file download2016   Initiates file download2015   Initiates file download2014    Initiates file download2013    Initiates file download2012     Initiates file download2011

Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije

Initiates file download2016   Initiates file download2015   Initiates file download2014    Initiates file download2013    Initiates file download2012     Initiates file download2011

Letna poročila pokojninskih skladov za pretekla obdobja so na vpogled na voljo na sedežu Modre zavarovalnice, na Dunajski cesti 119 v Ljubljani (v kontaktnem centru).

Za ogled ali natis dokumentov potrebujete Adobe Reader®
Če programa nimate, ga lahko brezplačno naložite.