Informativni izračuni in spletni vpogled v varčevalno polico

Informativni izračun davčne olajšave

Znižajte si dohodnino, povišajte si pokojnino!

Modri e-račun

24-urni vpogled v vaše stanje na osebnem računu

Kolikšna bo vaša dodatna pokojnina?

Kalkulator dodatne pokojnine

“Vsi zaposleni v javni upravi smo bili avtomatično vključeni v dodatno pokojninsko zavarovanje. Ker sem bila v zavarovanje vključena le nekaj let, privarčevani kupček ni bil zelo visok, pa vendar mi sedaj Modra renta omogoča lažje plačevanje vsakdanjih stroškov ter nudi dodatek, ki ga z veseljem porabim na svojem oddihu.

Vsem mlajšim priporočam, da se vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje, saj je dodatek k  pokojnini še kako dobrodošel.”

Vlasta Žejn

Upokojenka

Predstavitvene animacije o delovanju pokojninskih skladov