Naša ponudba

Modra vam ponuja pestro izbiro dodatnih pokojnin - Modrih rent, ki so davčno ugodne, z zajamčeno dobo izplačevanja, sklenjene pa so hitro in preprosto.

Doživljenjska Modra renta
• Izplačuje se od začetka veljavnosti rentnega zavarovanja do izteka življenja.
• Ni predmet dedovanja.
• Mesečno, četrtletno, polletno ali letno izplačevanje (odvisno od višine zbranih sredstev, pri čemer posamezno izplačilo ne sme biti nižje od 30 evrov).

Doživljenjska Modra renta z zajamčeno dobo izplačevanja
• Izplačuje se od začetka veljavnosti rentnega zavarovanja do smrti zavarovanca oz. najmanj do izteka izbranega zajamčenega obdobja izplačevanja. 
• Zajamčena doba izplačevanja (izbirate lahko obdobje od 1 do 20 let). V primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplačevanja, se renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencu ali dediču.
• Mesečno izplačevanje, četrtletno, polletno ali letno izplačevanje (odvisno od višine zbranih sredstev pri čemer posamezno izplačilo ne sme biti nižje od 30 evrov).

Doživljenjska Modra renta s pospešenim izplačevanjem
• Izplačuje se od začetka veljavnosti rentnega zavarovanja do smrti zavarovanca, vendar najmanj do izteka izbranega pospešenega obdobja izplačevanja.
• V pospešeni dobi izplačevanja (izbirate lahko obdobje od 1 do 20 let) je renta višja in se izplačuje mesečno, po izteku tega obdobja pa se izplačuje četrtletno, polletno ali letno v višini najmanj 30 evrov.
• V primeru smrti zavarovanca pred iztekom zajamčene dobe izplačevanja, se renta do izteka zajamčenega obdobja izplačuje upravičencu ali dediču.

Opens internal link in current windowPreverite, koliko bi znašala vaša dodatna pokojnina.