Pokojninski načrt za izplačevanje in obrazci

Pokojninski načrt za izplačevanje dodatne pokojnine je sestavni del pogodbe o izplačevanju dodatne pokojnine iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjene med Modro zavarovalnico in zavarovancem.

Pri izračunu višine dodatne pokojnine Modra zavarovalnica upošteva tudi Pravilnik o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente, ki je na voljo tukaj.

Obrazci za sklenitev rentnega zavarovanja
Initiates file downloadZahtevek za informativni izračun dodatne pokojnine 
Initiates file downloadObvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dodatne pokojnine
Initiates file downloadZahtevek za prenos odkupne vrednosti in izjava o izbiri zavarovalnice (prenos sredstev v KS Modra renta)

Obrazci za sporočanje sprememb
Initiates file downloadSprememba bančnega računa
Initiates file downloadSprememba upravičenca
Initiates file downloadSprememba naslova bivališča
Initiates file downloadZahtevek upravičenca za izplačilo dodatne pokojnine


Za ogled ali natis nekaterih dokumentov potrebujete Adobe Reader®
Če programa nimate, ga lahko brezplačno naložite.