Medijsko središče

12.05.2014

Varna starost v dobrih rokah ali zakaj je dodatno pokojninsko zavarovanje nujno?


Zmanjševanje števila zaposlenih

Vir: ZPIZNa podlagi medgeneracijske solidarnosti trenutni zaposleni zagotavljajo pokojnine zdajšnjim upokojencem, kar pa je možno zagotavljati le ob primernem številu aktivnega prebivalstva glede na število upokojencev. Razmerje med številom zaposlenih in številom upokojencev upada. Medtem ko so bili v letu 1980 na enega upokojenca kar 4 zaposleni, je danes razmerje veliko bolj kritično, le 1,38 zaposlenega na enega upokojenca.

 

Vir: ZPIZ

Izplačevanje pokojnin je vedno daljše

Staranje prebivalstva je tudi v Sloveniji proces, ki se mu ne moremo izogniti, zato se bodo pokojnine v prihodnosti še naprej zniževale glede na razmerje do povprečne neto plače. Povezana s staranjem je seveda tudi doba izplačevanja pokojnin

Vir: ZPIZ

Zniževanje pokojnin

Spremembe v usklajevanju pokojnin (in drugih dajatev) ter drugačno, nižje vrednotenje zavarovalne dobe od 1. januarja 2000 dalje, je vplivalo na to, da se pokojnine relativno zmanjšujejo glede na plače, kar bistveno spreminja tudi dohodkovni položaj upokojencev. Razmerje med povprečno neto plačo in povprečno starostno pokojnino se je zaradi izvajanja pokojninske reforme znižalo s 75,3 % v letu 2000 na 56,6 % v letu 2013.

Po priporočilih OECD naj bi posameznikova pokojnina znašala 70 % neto plače pred upokojitvijo. Cilj dodatnega pokojninskega zavarovanja se je temu standardu najbolj približati.

Glede na trenutne demografske trende je jasno, da samo državni ukrepi pri zagotavljanju pokojnin ne bodo dovolj in da bomo morali za svojo dodatno pokojnino poskrbeti sami. Če ne bomo ukrepali dovolj zgodaj, bomo v prihodnje na tem področju zagotovo doživeli negativna presenečenja. Večina si ustrezne pokojnine ne bo mogla zagotoviti samo s plačevanjem obveznih prispevkov, ampak bo morala v aktivni dobi dodatno varčevati.

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Najprimernejša in edina namenska oblika varčevanja za starost je dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ). Njegovi največji prednosti sta davčna olajšava in zajamčen donos.

Ker je dodatno pokojninsko zavarovanje izrazito dolgoročna oblika varčevanja, sta najpomembnejša dejavnika pri odločitvi za sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja varnost in zaupanje v ponudnika oziroma upravljavca sklada. Modra zavarovalnica je ugledna, zanesljiva in zaupanja vredna ter z odgovornimi in strokovno usposobljenimi zaposlenimi prepoznana po visoki varnosti in kakovosti svojih produktov. Skoraj polovica vseh zavarovancev, ki že varčujejo za svojo dodatno pokojnino, je izbrala Modro zavarovalnico.

Z MODRO DO BOLJŠE PRIHODNOSTI!