novica

31.08.2018

Pokojninski sklad javnih uslužbencev z odličnimi rezultati

V zadnjih 12 mesecih je pokojninski sklad javnih uslužbencev dosegel najboljši rezultat vsemi slovenskimi upravljavci pokojninskih skladov v tem obdobju. Dinamični podsklad je zabeležil 8,17 odstotni letni donos, preudarni 5,45 %, zajamčeni pa 2,34 %.


Pokojninski sklad v številkah

V pokojninskem skladu javnih uslužbencev je konec julija 2018 svoja sredstva plemenitilo 225 tisoč posameznikov. 179 tisoč članov prejema redne mesečne premije, 46 tisoč članov pa nima več statusa javnega uslužbenca, zato so njihova sredstva v zadržanju do pridobitve pravice do črpanja. Povprečna mesečna premija je znašala 34 evrov, čista vrednost sredstev sklada pa 770 milijonov evrov.

Izplačevanje dodatnih pokojnin

Javni uslužbenci, ki so uveljavili pravico do dodatne pokojnine, so v povprečju privarčevali 7.100 evrov. V večini primerov to ne zadošča za spodobno dodatno pokojnino do konca življenja, zato ob upokojitvi najpogosteje izberejo dodatno pokojnino s pospešenim izplačevanjem. Ta v povprečju 7 let zagotavlja primeren mesečni dodatek k pokojnini, nato pa prejemajo kvartalno doživljenjsko izplačilo v znesku 30 evrov.

Sklad življenjskega cikla in njegov namen

Osnovni namen pokojninskih skladov življenjskega cikla je v dolgoročnem varčevanju in prevzemanju tveganj glede na pričakovano dobo varčevanja. Daljša je doba varčevanja, večja naložbena tveganja je smiselno sprejemati.

Ob preoblikovanju pokojninskega sklada javnih uslužbencev so vsi varčevalci, skupaj s privarčevanimi sredstvi, ostali v zajamčenem podskladu, zato je za ustreznejši način varčevanja potrebna aktivna vloga posameznika. Dosedanje izkušnje potrjujejo, da smo posamezniki konservativni, da neradi menjamo, spreminjajo svoje izbire. Zato prehodov iz zajamčenega v bolj dinamične podsklade še ni veliko. Kljub temu nekaj več kot 9 odstotkov javnih uslužbencev že varčuje svoji starosti primerno. 

V Modri zavarovalnici si bomo še naprej prizadevali za ozaveščanje in informiranje posameznikov o namenu dodatnega pokojninskega zavarovanja in potrebi po dodatnih lastnih vplačilih. Hkrati pa s strokovnim in profesionalnim odnosom še naprej nudili celovito podporo posameznikom in podjetjem ter zagotavljali visoko raven kakovosti storitev.