Novice

29.08.2017

Uspešno poslovanje v prvem polletju 2017


Ustanovitev sklada življenjskega cikla za javne uslužbence 

Prvo polletje 2017 je zaznamovala ustanovitev Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, saj se je Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence s 1. januarjem 2017 preoblikoval v Zajamčeni podsklad krovnega sklada. Z ustanovitvijo novega sklada lahko javni uslužbenci še naprej varčujejo pod enakimi pogoji kot doslej, hkrati imajo možnost vplivati na naložbeno politiko svojega varčevanja, kar jim omogoča doseganje višjih donosov in posledično višjih dodatnih pokojnin.

Rezultati poslovanja v prvih 6 mesecih 2017

Vrednost sredstev v upravljanju Modre zavarovalnice še naprej raste in je ob polletju dosegla 1,384 milijarde evrov. Vplačane premije v pokojninske sklade so se v primerjavi z lanskim polletjem povečale za 26 odstotkov, prihodki od zavarovalnih premij pa kar za 100 odstotkov.

V vzajemnih pokojninskih skladih, ki jih upravljamo v Modri zavarovalnici, so varčevalci do konca junija skupaj privarčevali 969 milijonov evrov, 154 milijonov evrov pa je bilo zbranih v kritnih skladih, iz katerih izplačujemo dodatne pokojnine. Lastna sredstva Modre zavarovalnice so dosegla 255 milijonov evrov.

Zaključena je bila tudi celovita prenova informacijske podpore ključnim procesom upravljanja pokojninskih skladov.

Stroški poslovanja ostajajo nižji od načrtovanih.

Nadzorni svet 

Nadzorni svet je na včerajšnji seji za novo predsednico nadzornega sveta izvolil Natalijo Štošicki (predstavnica delničarja). Njen namestnik ostaja Branimir Štrukelj (predstavnik varčevalcev). Na funkciji predsednika in njegovega namestnika se na vsakih 12 mesecev izmenjujeta predstavnik delničarja in predstavnik varčevalcev.