Sporočila za javnost

Sporočila za javnost

19.06.2018

Nadzorni svet Modre zavarovalnice imenoval tretjega člana uprave

Nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d., je v petek, 15. 6. 2018, za tretjega člana uprave soglasno imenoval g. Boštjana Vovka. Imenovan je z odložnim pogojem pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice. Mandat člana uprave traja 4 leta...
več ...


01.06.2018

Skupščina Modre zavarovalnice podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, bilančni dobiček se nameni za izplačilo dividend

V ponedeljek, 28. 5. 2018, je potekala redna letna skupščina Modre zavarovalnice, ki se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2017 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Odločala je tudi o uporabi bilančnega dobička v letu 2017, ki se v celoti...
več ...


29.08.2017

Uspešno poslovanje Modre zavarovalnice v prvem polletju 2017

Na včerajšnji seji so se člani nadzornega sveta seznanili s poslovanjem Modre zavarovalnice v prvem polletju 2017. Nadzorni svet je, zaradi odstopa predsednice nadzornega sveta, za novo predsednico nadzornega sveta izvolil Natalijo Štošicki. več ...


24.08.2017

Pozitivni mnenji Računskega sodišča Modri zavarovalnici za upravljanje Prvega pokojninskega sklada

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Prvega pokojninskega sklada RS (v nadaljevanju PPS) za leti 2014 in 2015, ki ga od 2011 dalje upravlja Modra zavarovalnica. Za obe leti je Računsko sodišče izreklo pozitivno mnenje. Že peto pozitivno mnenje Računskega sodišča Modri zavarovalnici...
več ...


19.06.2017

Konstitutivna seja Odbora in mnenje k revidiranemu letnemu poročilu ZVPSJU za leto 2016

V torek, 13. 6. 2017, so se sestali novoimenovani člani Odbora Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev. Imenovali so predsednika in namestnika predsednika Odbora sklada in sprejeli mnenje Odbora sklada k letnemu poročilu sklada za leto 2016. Seznanili so se tudi s poslovanjem sklada v...
več ...


09.06.2017

Skupščina Modre zavarovalnice podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu, bilančni dobiček se nameni za izplačilo dividend

Danes je potekala redna letna skupščina Modre zavarovalnice, ki se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice za poslovno leto 2016 in vsemi ostali poročili, ki so v pristojnosti skupščine. Odločala je tudi o uporabi bilančnega dobička v letu 2016, ki se v celoti nameni za izplačilo...
več ...


15.03.2017

Člani Odbora pokojninskega sklada javnih uslužbencev so se sestali z ministrico za finance

Drugi pokojninski steber vse pomembnejši za zagotavljanje dostojnih pokojninveč ...


23.12.2016

Za predsednico nadzornega sveta Modre zavarovalnice imenovana ga. Goranka Volf, za njenega namestnika pa g. Branimir Štrukelj

Danes popoldan so se na konstitutivni seji sestali novo imenovani člani nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d. in izvolili predsednika ter namestnika predsednika nadzornega sveta. Za predsednico nadzornega sveta je bila izvoljena ga. Goranka Volf, predstavnica kapitala, za namestnika...
več ...


09.12.2016

Skupščina imenovala nove člane nadzornega sveta Modre zavarovalnice

Danes, 9. 12. 2016, je potekala skupščina Modre zavarovalnice, na kateri je odločala o predlaganih kandidatih za člane nadzornega sveta družbe. Skupščina je potrdila predlog in za člane nadzornega sveta imenovala g. Branimirja Štruklja, g. Bojana Zupančiča, g. Gorana Bizjaka, go. Goranko Volf in...
več ...


23.09.2016

Zavajajoče informacije članom KSS o možnostih izplačevanja dodatne pokojnine

Ne razumemo posameznih predstavnikov sindikatov, da svojim članom predstavljajo oblike rent, ki so nedopustne, izračunane po nerealnih predpostavkah in to ob zavedanju, da prevzemajo odgovornost za njihovo dolgoročno socialno varnost.več ...