Modra zavarovalnica

• je največja upravljavka prihrankov za dodatno pokojnino, ki ji zaupa kar polovica varčevalcev,
• je največja izplačevalka dodatnih pokojnin,
• je kapitalsko najmočnejša in zato najbolj varna specializirana ponudnica varčevanja za dodatno pokojnino,
• je kakovostna in odzivna v vseh postopkih obravnave varčevalca,
• je usmerjena v pregledno poslovanje in zagotavljanje dolgoročno stabilnih donosov.

Temeljne vrednote

  • odgovornost – z odgovornimi dejanji in sprejemanjem odločitev skrbimo za dobrobit vseh svojih deležnikov;
  • poslovna odličnost in prilagodljivost – svojim zavarovancem nudimo kakovostne storitve, prilagojene njihovim potrebam, osebno obravnavo in odprto komunikacijo;
  • strokovnost in ustvarjalnost – spodbujamo strokovni in osebni razvoj in izkoriščanje ustvarjalnih zmožnosti zaposlenih s ciljem izpolnjevanja pričakovanj in zadovoljstva zavarovancev;
  • sodelovanje in timsko delo – z vključevanjem in povezovanjem zaposlenih v delovne in projektne skupine gradimo odnose med zaposlenimi, ki temeljijo na zaupanju, odprtosti ter izmenjavi mnenj.