Javne objave

08.01.2019

Sklic skupščine Modre zavarovalnice

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet, sklicujeta 11. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo v ponedeljek, 14. 1. 2019 ob 14.00 uri v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V....
več ...Poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice

Poročilo vsebuje predstavitev poslovanja in uspešnosti zavarovalnice, njen sistem upravljanja, profil tveganj, uporabljenih metod vrednotenja za namen solventnosti in upravljanje kapitala zavarovalnice.

Initiates file downloadPoročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2017

Initiates file downloadPoročilo o solventnosti in finančnem položaju Modre zavarovalnice, d. d., za leto 2016


Delovanje na skupščinah

Modra zavarovalnica v nadaljevanju razkriva svoje delovanje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima kapitalski delež.

Initiates file downloadCinkarna Celje, d. d. (5. 6. 2018)
Initiates file downloadCinkarna Celje, d. d. (29. 5. 2018)
Initiates file downloadCinkarna Celje, d. d. (27. 2. 2018)
Initiates file downloadCinkarna Celje, d. d. (6. 6. 2017)
Initiates file downloadPozavarovalnica Sava, d. d. (19. 5. 2017)
Initiates file downloadPozavarovalnica Sava, d. d. (7. 3. 2017)
Initiates file downloadCinkarna Celje, d. d. (7. 6. 2016)