Poslovanje skladov in letna poročila

Tekoče poslovanje pokojninskih skladov Modre zavarovalnice

Poslovanje pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice

* Sklad življenjskega cikla (MKPS) sestavljajo trije podskladi z različnimi naložbenimi politikami.
** Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev je pričel z delovanjem 1. 1. 2017. Ob preoblikovanju ZVPSJU v zajamčeni podsklad javnih uslužbencev so vsi obstoječi člani sklada ostali v zajamčenem podskladu. Število vključenih v dinamični in preudarni podsklad je tako v večji meri posledica novih vključitev v pokojninski sklad javnih uslužbencev.
*** Gre za posebno obliko pokojninskega sklada, ki ima zaradi svoje zgodovine nekoliko drugačno strukturo naložb v portfelju. Več o PPS …

 

Letna poročila vzajemnih pokojninskih skladov

Pokojninski sklad javnih uslužbencev
Initiates file downloadLetno poročilo KPSJU za leto 2018
Initiates file downloadPovzetek Letnega poročila KPSJU za leto 2018

Kapitalski vzajemni pokojninski sklad - sklad z zajamčenim donosom
Initiates file downloadLetno poročilo KVPS za leto 2018
Initiates file downloadPovzetek Letnega poročila KVPS za leto 2018

Modri krovni pokojninski sklad - sklad življenjskega cikla
Initiates file downloadLetno poročilo MKPS za leto 2018
Initiates file downloadPovzetek Letnega poročila MKPS za leto 2018

Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije
Initiates file downloadLetno poročilo PPS za leto 2018
Initiates file downloadPovzetek Letnega poročila PPS za leto 2018

Opens internal link in current windowArhiv letnih poročil pokojninskih skladov


Letno poročilo Modre zavarovalnice

Initiates file download Letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2018

Opens internal link in current windowArhiv letnih poročil Modre zavarovalnice


Za ogled ali natis dokumentov potrebujete Adobe Reader®
Če programa nimate, ga lahko brezplačno naložite.