Izplačevanje dodatne pokojnine

Pogosta vprašanja

Odpri vsa vprašanja
Zapri vsa vprašanja
 • Kdaj pridobim pravico do izplačila dodatne pokojnine- Modre rente?

  Za pridobitev pravice do izplačila dodatne pokojnine iz naslova privarčevanih sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja je potrebno biti upokojen po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

 • Kakšen je postopek za pridobitev dodatne pokojnine?

  Za pridobitev dodatne pokojnine sledite naslednjim korakom:

  1. korak: Pokličite nas. Naši svetovalci so vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 16. uro, na brezplačni številki 080 23 45. Lahko nam pišete tudi na naslov Opens window for sending emailinfo@modra.si ali pa izpolnite zahtevek za informativni izračun dodatne pokojnine in ga pošljite na naslov Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov Opens window for sending emailinfo@modra.si oz. po faksu na številko 01 47 46 754.

  2. korak: Poslali vam bomo informativne izračune dodatnih pokojnin, izdelane na podlagi privarčevanih sredstev pri Modri zavarovalnici. 

  Če imate privarčevana sredstva tudi pri drugem oz. drugih izvajalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja, je privarčevana sredstva smiselno združiti. Pokličite naše svetovalce in skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vas.

  3. korak: Izberite in označite vrsto dodatne pokojnine, za katero ste se odločili in nam pisno sporočite svojo odločitev ter priložite zahtevane dokumente.

  4. korak: V podpis vam bomo poslali ponudbo za sklenitev rentnega zavarovanja s končnim izračunom dodatne pokojnine.  

  5. korak: Sprostite se in izkoristite čas po upokojitvi. Modra zavarovalnica bo poskrbela za redna izplačila dodatnih pokojnin.

 • Kako dolgo se izplačujejo dodatne pokojnine?

  Pri Modri zavarovalnici lahko izbirate med več različicami dodatnih pokojnin - Modrih rent, od katerih so vse doživljenske, kar pomeni, da jih izplačujemo najmanj do smrti zavarovanca. 

  Ob izbiri klasične Modre rente vam enak znesek izplačujemo mesečno do konca življenja, izbirate pa lahko tudi med dodatnimi pokojninami s pospešenim izplačevanjem.

 • Kaj pomeni jamstvo oz. zajamčeno obdobje izplačevanja?

  Termin »zajamčeno obdobje izplačevanja oz. jamstvo izplačevanja« se pri zavarovalniški dejavnosti uporablja izključno za primer smrti zavarovanca. Torej, če v času zajamčenega obdobja izplačevanja pride do smrti zavarovanca, se znesek dodatne pokojnine izplačuje upravičencu ali dediču zavarovanca, do izteka zajamčenega obdobja.

 • Ali se višina dodatne pokojnine valorizira?

  NE, če ste dodatno pokojnino začeli prejemati pred 1. 1. 2016. Dodatne pokojnine se izplačujejo mesečno, pri čemer se višina odmerjene dodatne pokojnine ob pridobitvi pravice do izplačila ne spreminja. 

  DA, če ste dodatno pokojnino začeli prejemati po novem pokojninskem načrtu, ki je stopil v veljavo 1. 1. 2016. 

  V času izplačevanja dodatne pokojnine je zavarovanec udeležen pri vsakoletnem pozitivnem rezultatu (dobičku), ki je ustvarjen z upravljanjem portfelja rentnega zavarovanja. 

  Znesek, ki se zavarovancu dodeli na račun udeležbe, se uporabi za povečanje dodatne pokojnine in se za preteklo poslovno leto pripiše najkasneje do konca aprila tekočega leta.

 • Kako obdavčena je dodatna pokojnina?

  Vse vrste dodatnih pokojnin - Modrih rent so za veliko večino davčno mnogo ugodnejše od enkratnega izplačila privarčevanih sredstev. Obdavčene je le polovica zneska dodatne pokojnine. 

  Za dodatne pokojnine, izplačane v znesku do 160 evrov (mesečno) se akontacija dohodnine ne plača.

  Akontacija dohodnine za mesečne dodatne pokojnine višje od 160 evrov znaša 25 % (obdavčena je le polovica zneska dodatne pokojnine), lahko pa se obračuna in plača tudi po znižani stopnji, vendar ne nižji od 16 %. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o čemer obvesti davčni organ in Modro zavarovalnico, če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.