E-sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja


Vaši podatki so varni.

Modra zavarovalnica varuje osebne podatke varčevalcev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti ter izvajanja bonitetnih programov, trženjskih raziskav, profiliranja, segmentiranja, neposrednega trženja, razvoja produktov in storitev, razvoja in nadgradnje informacijske ter tehnične podpore poslovanju lahko obdeluje osebne podatke posameznika, za obdelavo katerih ima privolitev posameznika.

Osebne podatke, razen občutljivih osebnih podatkov, lahko obdelujejo tudi pooblaščene družbe, s katerimi ima Modra zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Seznam pooblaščenih družb je objavljen tukaj.