Informativni izračuni

Znižajte si dohodnino, povišajte si pokojnino!

POZOR! Če ste zaposleni v javnem sektorju, kliknite sem

Za vse vplačane premije v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko uveljavljate posebno davčno olajšavo, ki vam neposredno znižuje dohodninsko osnovo. Najvišji znesek, ki je predmet davčne olajšave znaša 5,844 odstotka bruto plače, vendar na letni ravni ne več kot 2.819,09 evrov.

Najvišjo davčno olajšavo, ki jo lahko izkoristite, lahko informativno izračunate s spodnjim izračunom (zneske vpisujte v evrih brez decimalnih mest):

Vnesite podatke:Pojasnilo o izračunu: Pri izračunu je upoštevana veljavna davčna zakonodaja za leto 2018, bruto plača, splošna davčna olajšava, stopnja obveznih prispevkov 22,1 %, olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje. Izračun je informativen. Modra zavarovalnica ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanja izračuna.

Višina davčne olajšave je omejena na največ 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (5,844 odstotka bruto plače posameznika), vendar na največ 2.819,09 EUR letno. Prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav ima premija, ki jo plačuje delodajalec. Če vam delodajalec plačuje premijo npr. v višini 3 odstotkov vaše bruto plače, vam bo priznana olajšava pri dohodnini le do razlike, to je 2,84 odstotka bruto plače. Z višjo premijo, kot je priznana za davčno olajšavo, pa boste poskrbeli za vašo višjo dodatno pokojnino.