Informativni izračuni

Informativni izračun izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku

S spodnjim informativnim izračunom lahko preverite kolikšen del sredstev, bi prejeli izplačanih v primeru izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku. 

Vnesite podatke:

Pojasnilo o izračunu: Izračun, ki je informativne narave in je približek ocene obdavčitve, temelji na podatkih za odmero dohodnine v letu 2018. Upoštevan je izstopni strošek v višini 1 %, akontacija dohodnine v višini 25 % in dohodninski razred na podlagi veljavne dohodninske lestvice v letu 2018. Izračun izhaja iz predpostavke, da sta plača in enkratni dvig sredstev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja edini obdavčljivi vir v letu. Za dvige sredstev, ki bodo izvršeni v letu 2018, bodo odmere dohodnin obračunane v letu 2019. Upoštevanih je 12 mesečnih plač, splošna davčna olajšava, ter stopnja obveznih prispevkov 22,1 %.

Preverite tudi: 

Opens internal link in current windowKakšne posledice ima za posameznika lahko dvig privarčevanih sredstev

Povezane vsebine:

Opens internal link in current windowInformativni izračun davčne olajšave
Opens internal link in current windowKalkulator dodatne pokojnine (Preverite ali za dodatno pokojnino varčujete dovolj in kaj si lahko obetate.)