Modri krovni pokojninski sklad - sklad življenjskega cikla

Najboljši način varčevanja za dodatno pokojnino

Sklad življenjskega cikla oz. Modri krovni pokojninski sklad (MKPS) je oblika varčevanja za dodatno pokojnino, ki vam omogoča optimalen način varčevanja glede na vašo starost in vaše potrebe.

Sklad življenjskega cikla ima tri podsklade - Dinamičnega, Preudarnega in Zajamčenega. Vsak od njih ima svojo naložbeno politiko in je namenjen različni starostni skupini varčevalca. Bistvo sklada življenjskega cikla je v tem, da se bodo vaša sredstva za dodatno pokojnino z vašim staranjem premikala skozi te različne podsklade in na ta način dosegla optimalne donose. V idealnih razmerah to pomeni, da posameznik, ki ob prvi zaposlitvi prične z varčevanjem za dodatno pokojnino, svoja sredstva začne plemenititi v Dinamičnem podskladu ter nato s staranjem prehaja v naslednja podsklada. Najprej v Preudarnega in na koncu v Zajamčenega.

Zakaj? Za enostavno predstavitev si poglejte predstavitveno animacijo:


Značilnosti posameznih podskladov

Modri Dinamični podsklad

Je podsklad z najbolj agresivno naložbeno politiko, ki omogoča doseganje najvišjih donosov. Namenjen je posameznikom, ki imajo do upokojitve najdlje in si zaradi dolgoročnosti varčevanja lahko privoščijo več tveganja. 

Primeren je za posameznike do 50. leta starosti.

 Modri Preudarni podsklad

Ima bolj umirjeno naložbeno politiko in je namenjen srednji starostni skupini posameznikov, ki so za višji donos pripravljeni zmerno tvegati. 

Primeren je za posameznike med 50. in 60. letom starosti.

 

Modri Zajamčeni podsklad

Ima najbolj konservativno naložbeno politiko in zagotavlja zajamčen donos. Namenjen je posameznikom, ki so tik pred upokojitvijo in bodo privarčevana sredstva začeli koristiti v kratkem. Primeren je za posameznike, starejše od 60 let.

 
Ne glede na to, katero obliko varčevanja v skladu življenjskega cikla boste izbrali, pa se enkrat letno lahko sami odločite o morebitnem prenosu vaših prihrankov v drug podsklad. Edina omejitev je vaša starost.

Varčevanje v skladu življenjskega cikla vam tako omogoča višje donose v času aktivne delovne dobe, ko je upokojitev še daleč in visoko varnost prihrankov v času pred upokojitvijo. Če ne želite tvegati, lahko v času celotne delovne dobe sredstva plemenite v Zajamčenem podskladu.

Prednosti varčevanja v skladu življenjskega cikla

• varčevanje v MKPS vam znižuje dohodnino;
• omogoča vam postopno varčevanje;
• prilagaja se vaši starosti in potrebam v različnih življenjskih obdobjih;
• omogoča doseganje višjih donosov in s tem višjih dodatnih pokojnin;
• z nižjimi zneski lahko pridete do večjih prihrankov in nenazadnje;
• zagotavlja dolgoročno varnost vaših prihrankov.

Modri krovni pokojninski sklad vam torej daje izbiro, ki je do sedaj niste imeli. 

Kaj vam varčevanje v skladu življenjskega cikla nudi?

Prilagodljivost in potencialno višje donose.

Praksa kaže, da varčevanje v skladih s spremenljivo in bolj agresivno naložbeno politiko na dolgi rok ni tako tvegano, saj se nihanja ekonomskih ciklov z leti izravnajo. Če je čas vaše upokojitve še močno oddaljen, lahko torej z zaupanjem sprejmete več tveganja pri plemenitenju sredstev za dodatno pokojnino ter si tako na dolgi rok zagotovite višjo donosnost.

Kakšno dodatno pokojnino lahko pričakujem po upokojitvi?

Odvisno od tega, za kakšen način varčevanja se boste odločili. Za boljši premislek in lažjo odločitev sta tukaj dva informativna izračuna višine dodatne pokojnine pri mesečnem vplačilu 50 EUR in dobi varčevanja 40 let:

1. primer: Varčevanje skozi življenjski cikel

 

 

 

 

 2. primer: Varčevanje v zajamčenem podskladu

 

 

 

 

 TUKAJ si lahko izdelate lastni informativni izračun glede na vašo dejansko starost in znesek, ki ste ga pripravljeni nameniti za varčevanje.

Da bi si zagotovili kar se da optimalno varčevanje, je smiselno upravljanje prihrankov za dodatno pokojnino prepustiti izkušenim strokovnjakom, ki bodo s sredstvi upravljali v vašo največjo korist. Modra zavarovalnica ima ekipo strokovnjakov, ki z vso skrbnostjo in v duhu dobrega gospodarja dela za vas.

Dodatne informacije o skladu življenjskega cikla

Initiates file downloadPredstavitvena zloženka

Poslovanje sklada

 Opens internal link in current windowPoslovanje Modrega krovnega pokojninskega sklada (Vrednost enote premoženja, donosnost, letno poročilo)

Opens internal link in current windowNaložbene politike posameznih podskladov (dinamični, preudarni, zajamčeni)

Opens internal link in current windowPravne podlage za delovanje sklada (Pokojninski načrt, pravila, Izjava o naložbeni politiki, ...)


Želite izvedeti več? 

Na vrh