Za imetnike pokojninskih bonov

Kako do privarčevanih sredstev

Z dopolnjenim 60. letom starosti pridobite pravico do mesečne pokojninske rente. Višina pokojninske rente je odvisna od števila točk na vaši polici, vrednosti enote premoženja in uporabljenih enotnih tablic smrtnosti.

Pogoj za začetek uveljavljanja pravic iz varčevanja je dopolnjeno 60. leto starosti.

Če imate na vaši PPS polici do 2.000 točk, lahko izbirate med:
• izplačilom v enkratnem znesku in
• mesečno doživljenjsko rento.

Če imate na vaši PPS polici od 2001 do 5000 točk, lahko izbirate med:
• mesečno doživljenjsko rento,
• mesečno doživljenjsko rento z zajamčeno dobo izplačila,
• letno doživljenjsko rento ali
• letno doživljenjsko rento z zajamčeno dobo izplačila.

Če imate na vaši PPS polici več kot 5000 točk, lahko izbirate med:
• mesečno doživljenjsko rento ali
• mesečno doživljenjsko rento z zajamčeno dobo izplačila.

O možnostih, med katerimi boste lahko izbirali, vas bo Modra zavarovalnica na podlagi veljavnih zavarovalno tehničnih podlag pravočasno obvestila, vam predstavila različne vrste rent, vključno z njihovimi višinami in vas pozvala, da sporočite svojo odločitev ter svoj bančni račun za nakazilo rente.

Višina pokojninske rente

Višina pokojninske rente se izračuna ob pridobitvi pravice do mesečne pokojninske rente in je odvisna od:
• števila točk na polici (število točk je enako številu zamenjanih pokojninskih bonov),
• vrednosti enote premoženja (točke), ki velja v času pridobitve pravice do rente in
• takrat veljavnih enotnih tablic smrtnosti.

Podlaga za izračun ne more biti nižja od zajamčene vrednosti police, ki je enaka številu točk, pomnoženo z zajamčeno vrednostjo točke. 

Izplačila rent začnejo teči v prvem naslednjem mesecu, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do mesečne rente in se izplačujejo 15. delovni dan v mesecu za tekoči mesec.